Choď na obsah Choď na menu
 


Dvojice menovcov N-Ž

17. 1. 2011

 

NAGEL FRANTIŠEK, 24.12.1690 - 12.10.1695 - farár Banská Belá, kanonik z Moravy, predtým farár v Novej Bani

 

NÁGEL FRANTIŠEK, 1844 - farár Necpaly, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

 

NAGY ANDREJ, spolužiak Juraja Selepčéniho (1595 - 1685), pravdepodobne tiež Slovák, resp. obyvateľ Horného Uhorska, ešte pravdepodobnejšie tiež z Ostrihomskej arcidiecézy

 

NAGY ANDREJ, 1694 - 1702 - farár Dolný Kubín, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE SO SÍDLOM V TRNAVE

 

 

NAGY JOZEF, PhDr., 25. 6. 1856 aj k r. 1894 - farár Jahodná (vtedy: Eperješ), PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE

 

NAGY JOZEF FRANTIŠEK, 1916 - aj k r. 1927

 

 

NAGY VINCENT VIKTOR, OFM, narodený 2. 3. 1896, 26. 8. 1910 - vstup do rehole, k r. 1912 - v kláštore, štúdium filozofie v 2. ročníku Malacky, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE

 

NAGY VINCENT, narodený 12. 8. 1922, o. 28. 7. 1946, zomrel 21. 12. 2004, k r. 2000 - vo farnosti Košice - Staré mesto, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKÉMU APOŠTOLSKÉMU EXARCHÁTU

 

 

NEMEC JÁN, mučeník, narodený 25. 1. 1911 v Šarišských Bohdanovciach jako syn roľníka, ordinovaný v r. 1933, zomrel 17. 11. 1944, pochovaný je v Šarišských Bohdanovciach, 14. 6. 1929 - maturita Košice, 1931 - 1932 - vychovávateľ v stredoškolskom biskupskom internáte, 2. 7. 1933 - primičná svätá omša Šarišské Bohdanovce, 1933 - kaplán Trhovište, Humenné, 1936 - správca farnosti Žalobín, 1939 - správca farnosti Lieskovec, r. 1944 - farár Lieskovec, 17. 11. 1944 - umučený na smrť partizánmi, INÉ FUNKCIE: 1938 - moderátor Združenia katolíckej mládeže, Lexikón slovenských kňazských osobností ho uvádza ako jedného zo 16 slovenských mučeníkov, INÉ: Naučil sa rómsky jazyk a spracoval jeho gramatiku, O ŇOM: PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

NEMEC JÁN, narodený29. 7. 1912 v Strážach nad Myjavou, ordinovaný 19. 6. 1939 v Bratislave, 1939 - kaplán Senica, 1941 - kaplán Radošovce, 1942 - administrátor Radošovce, 1943 - aj k r. 1944 - administrátor Cerová - Lieskové, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

 

PALKOVIČ ŠTEFAN, 1875 aj k r. 1894 - farár Pezinok, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE

 

PALKOVIČ ŠTEFAN (Palkovič Ján Štefan), Mons., pápežský prelát, dekan, narodený 22. 11. 1925 v Tekovských Trsťanoch, ordinovaný 16. 4. 1950, zomrel 6. 1. 1999, 1950 - kaplán Nemšová, odobraný štátny súhlas, apríl 1952 - kaplán Čadca, 1954 - kaplán Bošany, 1961 - kaplán Považská Bystrica, 1965 - správca farnosti Púchov I, mimoriadny spovedník sestier sv. kríža v D. Lieskove, 1975 - čestný dekan, prosynod. sudca, k 6. 1. 1999 - farár Púchov, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

 

PANKOVIČ ANTON, 1832 - 1837 - farár Prešov, 1837 - 1870 - farár Čabiny, 1865 - 1869 - farár Porúbka, 1869 - 1897 - farár Rokytov pri Humennom, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

PANKOVIČ ANTON, 1869 - 1913 - farár Ruská Poruba, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

PANKOVIČ JÁN, 1807 - 1833 - farár Medzilaborce - Borov, 1843 - farár Ľutina, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

PANKOVIČ JÁN, 1842 - 1886 - farár Fulianka, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

PANKOVIČ JURAJ, 1802 - 1805 - farár Výrava

 

PANKOVIČ JURAJ, 1844 - 1845 - farár Šumiac, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

PAZÚRIK MARTIN, ml., narodený 10. 10. 1908 v Podbieli, ordinovaný 10. 2. 1935, zomrel 25. 5. 2001, pochovaný je v Malatinej, 16. 3. 1935 – 1936 - kaplán Lisková, 1936 - kaplán Ružomberok, 1938 - správca farnosti Malatiná, 1976 - 25. 5. 2001 - na odpočinku Malatiná, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

PAZÚRIK MARTIN, pochádzal z Podbielu, zomrel v Prešove, pochovaný je v Liskovej, 1907 – 1922 - 1936 - farár Lisková, 1922 – farár Fort Wilhelm (Kanada), 1922 - 1936 – farár Lisková, PRÍSLUŠNÝ K SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

 

PELIKÁN JOZEF, k r. 1794 - 1796 - farár Dobšiná, člen Slovenského učeného tovarišstva, PRÍSLUŠNÝ K ROŽŇAVSKEJ DIECÉZE

 

PELIKÁN JOZEF, zomrel 15. 2. 1936 ako farár v Zemianskej Kotešovej vo veku 68 rokov a v 45. roku kňažstva, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

 

PIAČEK JÁN, dekan, narodený v Považskej Bystrici, zomrel v r. 1774, 1751 - farár Necpaly, 1752 - Tučiansky Ďur, dekan, 1752 - 1763 - farár Tŕnie, 1763 - farár Martin, 1773 - farár Dolné Ludanice, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE SO SÍDLOM V TRNAVE

 

PIAČEK JÁN, narodený v Považskej Bystrici, ordinovaný v r. 1762, 1763 - kaplán Tŕnie, 1773 - kaplán Valaská Belá, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE SO SÍDLOM V TRNAVE

 

 

POLÓNI ŠTEFAN, 1917 – 1920 - kaplán Papradno, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

POLÓNY ŠTEFAN ĽUDOVÍT, SJ, ľudový misionár, redaktor, vydavateľ, narodený 6. 8. 1894, zomrel 6. 8. 1970 v Charitnom dome v Beckove, pochovaný je na cintoríne v Beckove, 7. 9. 1920 – vstup do rehole, 1931 - magister novicov Ružomberok, niekedy medzi r. 1933 - 1948 - predstavený exercičného domu v Ružomberku, okolo r. 1946 – v Ústrednej katolíckej kancelárii Bratislava, do 6. 8. 1970 (kedy zomrel) – Charitný dom Beckov, VYDÁVAL: časopisy Apoštolát, Za svetlom, Naše novinky, náboženské brožúrky, letáky, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

 

PONGRÁC JÁN, 1781 – 1793 - farár Lisková, PRÍSLUŠNÝ K SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

PONGRÁC JÁN, (pred r. 1904) - kaplán Močenok, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

 

PORUBSKÝ JÁN (pseudonym: Heraklius, Herzulius, Sestroš, Starý Farmer), PhMr., publicista, krajanský pracovník, pôvodne lekárnik, narodený 23. 6. 1874 v Kláštore pod Znievom, zomrel 5. 3. 1953 v Scrantone, PA (USA), maturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, pôsobil vo viacerých farnostiach, INÉ FUNKCIE: zakladateľ Slovenskej ligy v Amerike, AUTOR: 10 zväzková encyklopédia poľnohospodárstva, Náčrt dejín slovenského písomníctva, ľudovýchovné brožúry, prekladal z angličtiny, maďarčiny, nemčiny, taliančiny a latinčiny

 

PORUBSKÝ M. JÁN (Porubský Ján), dekan, n. 20. 1. 1893 v Prievidzi, o. 2. 7. 1916 v Nitre, 1916 - kaplán Oščadnica, 1917 - administrátor Zliechov, 1918 - kaplán Oščadnica, 1921 - administrátor Čadca, 1921 - kaplán Čadca, 1922 - kaplán Horný Vadičov, 1923 - kaplán Nováky, 1924 - predseda školskej rady vo filiálke V. Lehota, 1928 - administrátor Dolná Mariková, 1933 - farár Žirany, 1941 - čestný dekan, 1942 - školský inšpektor, 1944 - dištriktuálny sekretár, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

 

POZDECH AUGUSTÍN, politik, narodený 31. 7. 1895 v Modranke (dnes súčasť Trnavy), ordinovaný 29. 7. 1923 v Innsbrucku, zomrel 26. 12. 1960 v Pezinku, v Charitnom domove, pochovaný je v Bratislave na Martinskom cintoríne, 1911 - vstup do SJ, 1923 alebo 1924 - výstup zo SJ, 1924 - 1925 - kaplán Podolie, 1925 - 1926 - administrátor Podolie, 1926 - kaplán Levice, 1927 - administrátor Bratislava - Nové mesto (Blumentál), 1934 - farár Bratislava - Nové mesto, 1939 - bratislavský dekan, k r. 1949 - zodpovedný redaktor Katolíckych novín, odmietol uverejniť prorežimný „Ohlas katolíckej akcie,“ musel odísť z redakcie, 14. 6. 1949 - apeloval na niektorých bratislavských kňazov, aby odvolali svoj podpis pod ô Ohlas katolíckej akcie“, 17. 9. 1949 - zaistený, obvinený z velezrady, odsúdený na 12 rokov, 17. 9. 1957 - prepustený so zákazom pobytu v Bratislave, INÉ FUNKCIE: 20. 4. 1942 poslal emotívny list v prospech Židov predsedovi Židovskej obci v Budapešti (tento list vzápätí odoslal budapeštiansky nuncius do Vatikánu), 1944 - bol členom odboja, rokoval aj s predstaviteľmi Židov, 1945 - člen DS, 1945 - 1946 - podpredseda MNV Bratislava, po februári 1948 podporoval komunistov, v júni 1949 už bol považovaný za ich odporcu, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

POZDECH AUGUSTÍN, SDB, pedagóg, narodený 3. 10. 1909 v Hrnčiarovciach nad Parnou, ordinovaný 5. 7. 1936 v Ľubľane, zomrel 16. 10. 1938 v Trnave, pochovaný v Trnave na novom cintoríne na Kamennej ceste, 1922 - štúdium na gymnáziu Peros Argentína (Taliansko), Šaštín, 1927 - prvé rehoľné sľuby Radno (Slovinsko), po vysvätení za kňaza maturoval v Kláštore pod Znievom, 1936 - vedenie študentov Biskupského konviktu a malého seminára Trnava, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

 

PUZA ŠTEFAN, 1805 - 1842 - farár Výrava, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

PUZA ŠTEFAN, 1924 - 1938 - farár Davidov, k r. 1945 - 1950 - farár Zbehňov, 28. 4. 1950 – prestúpil na Prešovskom sobore z Gréckokatolíckej cirkvi do Pravoslávnej cirkvi, INÉ: zachraňoval Židov krstením, v r. 1945 - odmietol možnosť evakuácie pred frontom

 

 

RUSINKO JÁN, 1798 – 1802 – farár Trhovište, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

RUSINKO JÁN, 1852 - 1867 - farár Štefanovce, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

RUSNÁK PETER, odb. as., Mgr., sídelný biskup, adresa: Gréckokatolícky farský a biskupský úrad Bratislava, ul. 29. augusta 7, 811 08 Bratislava, tel.: 02/ 529 328 56 - 57, bratislava@grkatpo.sk , narodený 6. 9. 1950 v Humennom ako syn gréckokatolíckeho kňaza, ordinovaný 14. 6. 1987, 1982 – 1987 – štúdium na RKCMBF UK Bratislava, 1987 - 1988 - farár Kapišová (excurrendo aj Vápeník), 1988 - 1990 - farár Prešov, 1990 - 1993 - špirituál v kňazskom seminári Prešov, 1990 - 2003 - učiteľ homiletiky pastorálnej teológie na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity Prešov, 1993 - 1994 - farár Vranov nad Topľou - Mesto, 1994 - 1995 - tajomník biskupského úradu a ceremoniár Prešov, 1995 - 1998 - synkel (biskupský vikár) a riaditeľ biskupského úradu Prešov, 2001 - 2003 - farár Bardejov, 2003 – 30. 4. 2008 - gréckokatolícky farár a protopresbyter Bratislava, 30. 4. 2008 – bratislavský eparcha, INÉ: Bol aj správcom farnosti v Petrovej, INÉ FUNKCIE: do 30. 3. 2008 - člen zboru konzultorov, člen kňazskej rady biskupstva, člen liturgickej komisie, člen stavebnej komisie, PUBLIKUJE: týždenník Slovo, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKEJ EPARCHII

 

RUSNÁK PETER, narodený v Košiciach, ordinovaný 18. 6. 2011 v Košiciach, k 18. 6. 2011 – 26 ročný, 26. 11. 2011 – primičná svätá omša Ždaňa, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDICÉZE

 

 

 

 

SEDLÁK IMRICH, 1915 - 1916 - farár Čičava, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

SEDLÁK IMRICH, narodený 8. 1. 1915 (8. 1. 1916) v Barci, ordinovaný 29. 6. 1940, zomrel 1. 3. 1998, pochovaný je v Košiciach - Barci, 1940 - kaplán Hernádnémet, 1941 - kaplán Olaszliszka, 1942 - dočasný správca farnosti Boťany, 1942 - kaplán Berzék, 1945 - správca farnosti Zlatá Idka, 1947 - správca farnosti Čečejovce, 1950 - mimo pastorácie, 1952 - správca farnosti Cejkov, 1955 - aj k r. 1978 - správca farnosti Perín, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

 

SEMAN JÁN, ThDr., narodený v r. 1871, 1941 - 1945 - farár Medvedie, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

SEMAN JÁN, ThDr., literárny pracovník, narodený v r. 1871, zomrel 10. 4. 1944, po r. 1890 - ? - kaplán Dolný Kubín, riaditeľ Učiteľskej preparandie v Spišskej Kapitule, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

 

SCHUDICH DEZIDER, 1929 - 1941 - farár Medvedie, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

SCHUDICH DEZIDER, generálny vikár, 1927 - 1944 - farár Ladomirová, 1944 - 1950 - farár Ďurďoš, 28. 4. 1950 – prestúpil na Prešovskom sobore z Gréckokatolíckej cirkvi do Pravoslávnej cirkvi

 

 

SIGRAY JÁN, k roku 1700 - vizitátor Gréckokatolíckej cirkvi, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

SIGRAY JÁN (Sigray Joannes), 1768 - farár Kamenica, PRÍSLUŠNÝ K EGERSKEJ DIECÉZE

 

 

SLABIGH JURAJ, narodený 23. 3. 1773 v Hornom Dubovom, zomrel 8. 2. 1824 v Hrušove, k r. 1795 - 1796 - bohoslovec Bratislava, člen Slovenského učeného tovarišstva

 

SLABIGH JURAJ, narodený 23. 4. 1766 v Hornom Dubovom, zomrel 24. 8. 1847 v Prievaloch, k r. 1792, 1795 - 1796 - kaplán Dolný Pial, k r. 1795 - 1796 - kaplán Šaštín (dnes: Šaštín - Stráže), člen Slovenského učeného tovarišstva, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE

 

 

SLIVKA JÁN, narodený 24. 10. 1911 v Letanovciach, ordinovaný 16. 6. 1935 v Nitre, 1935 - kaplán Nová Bystrica, Brodno, 1936 - kaplán Nesluša, 1937 - kaplán Nemšová, 1937 - administrátor Visolaje, 1942 - administrátor Veľké Rovné, 1942 - aj k r. 1947 administrátor Jesenica, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

SLIVKA JÁN, narodený 9. 12. 1910 (9. 10. 1910) v Spišskom Štiavniku, ordinovaný 24. 10. 1937, zomrel 3. 11. 1989, pochovaný je v Spišskom Štiavniku, pred r. 1937 - štúdium gymnázia v Spišská Nová Ves, Levoča, Banská Bystrica, štúdim na Vysokej škole bohosloveckej Banská Bystrica, 1937 - kaplán Krupina, 1939 - kaplán Nová Baňa, 1940 - duchovný správca slovenských robotníkov pracujúcich v Rakúsku, 1940 - kaplán Turčiansky Peter, 1941 - kaplán Vrútky, 1942 - správca farnosti Turany, 1943 - farár Turany, 1947 - správca farnosti, následne farár Hronec, 1949 - mimo pastorácie, 1950 - 1956 - väznený za vieru, 1957 - amnestovaný, mimo pastorácie, v civilnom zamestnaní v tehelni Poprad, 1959 - ChD Podolínec, Slovenská Ľupča, 1960 - správca farnosti Zvolenská Slatina, 1964 - kaplán Nitrianske Pravno, 1966 - správca farnosti Vyhne, 1969 - správca farnosti Pohronská Polhora, 1970 - správca farnosti Nitrianske Pravno, do 3. 11. 1989 - ChD Pezinok, INÉ: organizátor mládeže, prednášok, divadelných predstavení, večierkov, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

 

STAUROVSKÝ ANDREJ, 1931 - 1950 - farár Vyškovce, 1968 - 1980 - farár Ďurďoš, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

STAVROVSKÝ ANDREJ, 1806 - 1810 - farár Kremná, 1810 - 1839 - farár Telgárt, 1837 - 1841 - farár Štefanovce, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

STAUROVSKÝ JÁN, 1708 - 1763 - farár Sačurov, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

STAUROVSKÝ JÁN, 1918 - 1950 - farár Habura, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

STOLÁRIK STANISLAV, Mons., biskup, mimoriadny profesor PU, Doc., ThDr., PhDr., PhD., pomocný biskup, člen vedeckej rady Teologickej fakulty KU v Ružomberku Košice, člen Vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava (RKCMBF UK), člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity (GBF PU) adresa: Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice, 055/ 622 16 51, 622 82 26, 628 21 11, fax: 055/ 622 10 34, e-mail: abukosice@kbs.sk, narodený 27. 2. 1955, ordinovaný 11. 6. 1978, konsekrovaný v marci 2004, 1978 - kaplán Trebišov, 1995 - 2001 - farár Prešov - Sídlisko III., 2001 - 2003 - prodekan RKCMBF UK Bratislava pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém, 2001 – 2003 - učiteľ dejín filozofie, filozofie náboženstva na Teologickom inštitúte Košice, k 11. 6. 2003 dekan - farár Prešov, k r. 2004 generálny vikár košický, 26. 2. 2004 - menovaný svätiacim biskupom, 2004 - člen katedry filozofie a religionistiky GBF PU, k r. 2005 - prednášajúci filozofiu na katedre filozofie a fundamentálnej teológie Teologickej fakulty KU Ružomberok v Košiciach, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

STOLÁRIK STANISLAV, adresa: RKFÚ, Schreiberova 373, 020 61 Lednické Rovne, tel.: 042/ 469 35 90, fax: 042/ 469 35 90, lednickerovne@fara.sk, www.fara.sk/lednickerovne, www.farnostlr.host.sk, narodený 5. 4. 1977 v Čadci, ordinovaný 23. 6. 2001 v Zborove nad Bystricou, 2001 - kaplán Bytča, 24. 6. 2001 - primičná sv. omša Turzovka, 2003 - kaplán Považská Bystrica, do 1. 7. 2008 – kaplán Žilina – Vlčince, 1. 7. 2008 správca farnosti lednické Rovne, PRÍSLUŠNÝ K ŽILINSKEJ DIECÉZE

 

 

SZABÓ FRANTIŠEK (Szabó Ferenc), 1720 – 1730 - farár Rožňava, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ DIECÉZE SO SÍDLOM V TRNAVE

 

SZABÓ FRANTIŠEK, narodený 16. 11. 1911 v Šali, ordinovaný 1. 3. 1936, zomrel 25. 3. 1997 (26. 3. 1997), pochovaný je v Šali, 1936 - kaplán Čierny Balog, Prievidza, 1. 11. 1936 – aj k 28. 2. 1937 - kaplán Brezno, 1938 - kaplán Slovenská Ľupča, Martin, 1939 - kaplán Slovenská Ľupča, 1939 - správca farnosti Badín, Uľanka, 1941 - správca farnosti Moštenica, 1956 - správca farnosti Horné Opatovce, 1965 - správca farnosti Hriňová, 1975 - aj k 1. 11. 1996 - na odpočinku Šaľa, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

 

SZEGHY LADISLAV, zomrel 27. 2. 1781 v Liskovej, pochovaný je pri veži kostola, 1759 – 1781 - farár Lisková, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE SO SÍDLOM V TRNAVE

 

SZEGHY LADISLAV, 24. 5. 1874 aj k r. 1894 - farár Plavecký Štvrtok, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE

 

 

SZOKOL JÁNOS (Sokol Ján, Szokol Ján), 1801 – 1828 - farár Turňa nad Bodvou, po r. 1820 – (1827), 1828 - (1840) - farár Rožňava, PRÍSLUŠNÝ K ROŽŇAVSKEJ DIECÉZE

 

SOKOL JÁN, Mons., Dr. h. c., arcibiskup, člen Vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava (RK CMF UK), predseda Liturgickej komisie diecézy, adresa: nám. Sv. Mikuláša 3, 917 66 Trnava, profil na Facebooku, narodený 9. 10. 1933 v Jacovciach, ordinovaný 23. 6. 1957, konsekrovaný 12. 6. 1988, 1957 - kaplán Šurany, 1958 - kaplán Levice, 1960 - kaplán Bratislava - Blumentál, 1966 - kaplán Štúrovo, 1968 - prefekt kňazského seminára Bratislava, 1970 - kaplán Sereď, 1971 - farár Sereď, 1975 - dekan Sereď, 1987 - administrátor arcidiecézy Trnava, 19. 5. 1988 - titulárny biskup lunenský, svätiaci biskup Trnava, 26. 7. 1989 - arcibiskup trnavský, 26. 7. 1989 - 1995 – metropolita Slovenska, 26. 9. 1989 - sľub vernosti ČSSR a socialistickému zriadeniu, 22. 4. 1990 – právo nosiť arcibiskupské pálium, 1995 - arcibiskup – metropolita západnej cirkevnej provincie, 31. 8. 2000 – podpredseda KBS, 14. 2. 2008 – arcibiskup sufragánnej Trnavskej arcidiecézy, s osobitným privilégiom Sv.Otca Benedikta XVI. nosiť pálium, vyznačenie metropolitu, do r. 2009 - veľký kancelár Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava (RK CMF UK), 2009 – na odpočinku, INÉ FUNKCIE: je evidovaný v zväzkoch ŠTB - ÚPN ako agent, krycie meno: Svätopluk, k 21. 11. 1965 - aktivista Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva, O ŇOM: KN 52/05, OCENENIA: 28. 6. 2000 - čestný občan obce jeho rodnej obce Jacovce, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

 

SCHUDICH DEZIDER, 1929 - 1941 - farár Medvedie, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

SCHUDICH DEZIDER, generálny vikár, 1927 - 1944 - farár Ladomirová, 1944 - 1950 - farár Ďurďoš, 28. 4. 1950 – prestúpil na Prešovskom sobore z Gréckokatolíckej cirkvi do Pravoslávnej cirkvi

 

 

ŠTEFUROVSKÝ JÁN, 1751 - 1764 - farár Trhovište, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

ŠTEFUROVSKÝ JÁN, ml., niekedy pred r. 1811 - farár Cabov, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

 

ŠTRBAN JÁN, k r. 1907 - farár Veľká Slatina (dnes pravdepodobne: Zvolenská Slatina), člen SSV, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

ŠTRBÁŇ JÁN, pápežský komorník, spisovateľ, narodený 25. 6. 1878 v Trstenej, zomrel 11. 12. 1960 v Detve, teológiu študoval v Banskej Bystrici, cca do r. 1950 bol dekanom - farárom v Detve, následne násilne, pod tlakom komunistov preložený za administrátora do Bacúrova, PUBLIKOVAL: prevažne v náboženských periodikách, AUTOR: modlitebné knihy, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

 

TAKÁČ JÁN, 1693 - 1694 - farár Ľubietová, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE SO SÍDLOM V TRNAVE

 

TAKÁČ JÁN, 1839 - 1840 - farár Telgárt, 1844 - 1847 - farár Veľký Lipník, 1850 - 1882 - farár Ihľany, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

TAKÁCS PAVOL (Takáč Pavol), narodený 6. 5. 1904 vo Veľkých Úľanoch, ordinovaný 1. 11. 1929 (3. 11. 1929), zomrel 17. 5. 1976, 1. 9. 1931 – kaplán Komárno, 1932 – 20. 1. 1938 - administrátor Štefultov, 20. 1. 1938 – inkardinovaný do Trnavskej apoštolskej administratúry, 1938 – administrátor Kubáňovo, 1939 – farár Kubáňovo, 1942 – aj k r. 1971 - farár Sládkovičovo, 1945 – školský inšpektor, k r. 1971 - dekan, k 17. 5. 1976 - na odpočinku Székesfehervár, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

TAKÁČ PAVOL, SJ, po r. 1918 – prvý slovenský jezuitský kazateľ v Bratislave po prevrate, 24. 2. 1925 – 29. 6. 1930 - superior Bratislava, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

 

TARASOVIČ JÁN (Tarassovič Ján), 1770 - 1777 - Fulianka, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

TARASOVIČ JÁN, 1822 - 1832 - farár Petkovce, niekedy pred r. 1848 - do r. 1848 - farár Šarišský Štiavnik, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

TOMKO JÁN, 1741 - farár Necpaly, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

TOMKO JÁN, dekan, strýko kardinála J. Tomku, n. 19. 5. 1912 v Udavskom, o. 19. 6. 1938, zomrel 13. 4. 1996, pochovaný je v Dlhom nad Cirochou, 1938 - kaplán Ražňany, 1939 - kaplán Humenné, 1940 - kaplán Snina, 1941 - kaplán Sabinov, 1944 - kaplán Trebišov, 1945 - kaplán Široké, 1945 - aj k r. 1978 - správca farnosti Dlhé nad Cirochou, 1961 - zástupca okresného dekana, do 13. 4. 1996 - na odpočinku Dlhé nad Cirochou, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

 

TORONSKÝ JÁN, 1884 - 1891 - farár Remeniny, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

TORONSkÝ JURAJ, 1808 - 1819 - farár Čertižné, 1822 - farár Giraltovce, 1824 - 1826 - farár Vyšný Kazimír, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

Tóth Andrej, 1916- 1925 - farár Nižný Žipov

 

Tóth Andrej, dekan, narodený v r. 1909, 28. 4. 1950 – ako dekan – farár v Hažíne prestúpil na Prešovskom sobore z Gréckokatolíckej cirkvi do Pravoslávnej cirkvi

 

 

TÓTH FERENCZ (Tóth František), 1855 - 1870 - farár Chorváty (Nová Bodva - Chorváty, dnes: Košický apoštolský exarchát)

 

TOTH FRANTIŠEK, k r. 1803 - 1809 (kedy zomrel) - farár Riečnica, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

 

TOTH JÁN, do roku 1791 - farár Selenča, Srbsko (vtedy Uhorsko), farnosť so slovenským obyvateľstvom, PRÍSLUŠNÝ K BISKUPSTVU SUBOTICA

 

TÓTH JÁN (Tóth Jozef), Dr., k marcu 1943 - tajomník banskobystrického biskupa Dr. A. Škrábika, k r. 1950 - administrátor Budča, po odvedení neznámymi mužmi nájdený obesený na fare, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

 

TÓTH JOZEF, 28. 12. 1862 - aj k r. 1894 - farár Kátlovce, PRÍSLUŠNÝ K OSTRIHOMSKEJ ARCIDIECÉZE

 

TÓTH JOZEF ZOLTÁN, SDB, narodený 10. 7. 1914 v Obide, ordinovaný 29. 6. 1946, zomrel 11. 2. 1994, pochovaný je v Gbelciach, 1946 - kaplán Žilina, 1949 - kaplán Hody, 1951 - kaplán Plešivec, Biskupice, 1954 - kaplán Lučenec, 1960 - kaplán Fiľakovo, 1961 - aj k 10. 7. 1989, 1978 - správca farnosti Boľkovce, k 11. 2. 1994 - na odpočinku Rožňava, PRÍSLUŠNÝ K ROŽŇAVSKEJ DIECÉZE

 

 

TÓTH MICHAL, Mgr., adresa: GKFÚ, 076 31 Streda n. Bodrogom, tel.: 056/ 637 32 15, narodený 3. 11. 1964, ordinovaný 28. 1. 1996, 1996 -2002 - administrátor Dobrá, 2002 - aj k r. 2005 - farár Streda nad Bodrogom, INÉ FUNKCIE: 1998 - člen Liturgickej komisie GKAE, 2003 - člen Spoločnej liturgickej komisie, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ EPARCHII

 

TÓTH MICHAL, 2010/ 2011 bohoslovec 2. ročníka Banská Bystrica – Badín, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

 

TÓTH MIKULÁŠ, biskup, konsekrovaný 3. 4. 1876, zomrel 21. 5. 1882, 3. 4. 1876 - prešovský diecézny biskup, INÉ: Bol orientovaný maďarsky, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

TÓTH MIKULÁŠ, 1901 - 1903 - farár Štefanovce, 1903 - 1906 - farár Výrava, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

UJHELYI MICHAL, 1825 - 1869 - farár Klenov, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

UJHELYI MICHAL, 1832 - 1833 - farár Miklušovce PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

URBAN MAREK, narodený 16. 7. 1953, ordinovaný 7. 7. 1995, k r. 2000 - vo farnosti Kremnica

 

URBAN MAREK, narodený 9. 10. 1972, ordinovaný 21. 6. 1997 v Spišskej Kapitule, 22. 6. 1997 - primičná svätá omša Zuberec, 1997 - kaplán Dolný Kubín, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

 

Valkovskij Ján (Valkovský Ján), 1794 - 1804 - farár Humenné PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

VALKOVSKÝ JÁN, 1853 - 1889 - farár Cabov, 1868 - 1869 - farár Banské, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

VALKOVSKÝ ANTON, 1819 - 1833 - farár Porúbka, 1833 - 1834 - farár Zubné, 1852 - 1867 - farár Oľšavica, 1867 - 1968 - farár Ľubovec, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

VALKOVSKÝ ANTON (Valkovsky Anton), 1867 - 1891 - farár Poráč, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

VARGA JOZEF, 1917 - aj k r. 1927 - farár Imeľ, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

VARGA JOZEF, narodený 23. 9. 1915 v Dolných Otrokoviciach, ordinovaný 7. 6. 1942, 1942 - kaplán Žitavany, Borský Mikuláš, 1945 - kaplán Nemčiňany, 1946 - kaplán Bratislava - Nové mesto, 1947 - kaplán Nové Mesto nad Váhom, Bratislava - Nové mesto, 1949 - kaplán - Bratislava - Svätého Martina, 1952 - administrátor Dunajská Streda, 1957 - administrátor Pezinok, 1959 - administrátor Stupava, 1969 - dekan, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

 

VASIL JÁN, 1792 - 1794 - farár Ďačov PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

VASIĽ JÁN, MUDr., narodený 14. 2. 1924, ordinovaný 5. 9. 1992, zomrel 30. 12. 2001, pochovaný v Košiciach, 1992 - 1993 - farár Lomné (aj k r. 2006 - Gréckokatolícke biskupstvo Prešov), k 30. 12. 2001 - duchovný katedrálneho Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky Košice, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKÉMU APOŠTOLSKÉMU EXARCHÁTU

 

 

VASILÍK ŠTEFAN, adresa: RKFÚ, Kostolné námestie 22 060 01 Kežmarok 052/452 22 20 fara.kk@sinet.sk , narodený 1. 6. 1913 (1. 6. 1914) v Chmelnici, ordinovaný 29. 6. 1938, zomrel 15. 3. 2009 v Spišskej Kapitule, pochovaný je v Chmeľnici, 1938 - kaplán Slovenská Ves, 1939 - kaplán Spišská Belá, 1941 - správca farnosti Lubické Kúpele, 1952 - aj k 1. 6. 1989 - správca farnosti Hranovnica, k 1. 11. 1996 aj k 29. 6. 2003 - na odpočinku Kežmarok, do 15. 3. 2009 – na odpočinku Spišská Kapitula, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

VASILÍK ŠTEFAN, CSsR, titulárny dekan, adresa: Chotčanská 93/6, 091 01 Stropkov, narodený 23. 5. 1936, ordinovaný 10. 6. 1973 v Prešove, 2. 6. 1973 - rehoľník, 1973 - 1985 - správca farnosti Šmigovec (1973 - 1985 - excurrendo aj Ubľa, 1973 - 1974, 1976 - 1985 - excurrendo aj Ladomirov), 1985 - 1993 - správca farnosti Rokytov pri Humennom (1985 - 1986 - excurrendo aj Hostovice, 1987 - 1990 - excurrendo aj Svetlice), 1993 - 1998 - správca farnosti Stropkov (1993 - 1994 - excurrendo aj Stropkov - Bokša), 1998 - aj k r. 2005 - na odpočinku Stropkov, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU ARCIBISKUPSTVU PREŠOV

 

 

VISLOCKÝ JÁN, 1787 - 1797 - farár Osturňa, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU MUKAČEVO

 

VISLOCKÝ JÁN, 1826 - 1881 - farár Litmanová, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

VISLOCKÝ JÚLIUS, zomrel v r. 1907, pochovaný je v Košiciach, na cintoríne Rozália, 1861 - 1879 - farár Svetlice, zakladateľ košickej katedrály, INÉ FUNKCIE: Činný aj vo svetskom verejnom pôsobení v Košiciach, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

VISLOCKÝ JÚLIUS, 1947 - 1950 - farár Bardejov, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

VRABEC JÁN ŠTEFAN, narodený 8. 12. 1906 v Leopoldove, k 8. 12. 1966 - na odpočinku, duchovný správca u sestier sv. Kríža Dolný Lieskov

 

VRABEC ŠTEFAN, narodený 9. 4. 1912 v Budapešti, ordinovaný 29. 6. 1939 v Bratislave, zomrel 20. 10. 1965 v ChD Pezinok, pochovaný je v Bobrovci na Orave, 1939 - kaplán Opatovce nad Žitavou, Topoľčany, Tesáre nad Žitavou, Suchá nad Parnou, Preseľany, 1943 - správca farnosti Senica, 1946 - 1948 - farár Kopčany, 1947 - správca kurácie vo Svätoplukove, 1961 - na odpočinku ChD Pezinok, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

 

ZAJAC MICHAL, adresa: Žabokreky nad Nitrou, 2010/ 2011 - seminarista 1. ročníka Nitra, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

ZAJAC MICHAL (Zajac Michal), tešiteľ, adresa: Charitný dom, Spišská Kapitula, 053 04 Spišské Podhradie, narodený 9. 9. 1939 v Šuňave, ordinovaný 28. 6. 1964 pre Spišskú diecézu, štúdium na strednej škole chemickej Ružomberok, do r. 1964 - štúdium na CMBF UK Bratislava, 1964 – kaplán Trstená, 1965 – kaplán Rabča, 1965 – kaplán Ružomberok, 1. 1. 1967 – kaplán Levoča, 1968 – administrátor Huncovce (excurrendo aj Veľkú Lomnicu), 1971 – administrátor Vrbov (excurrendo aj Žakovce), 1. 9. 1982 - administrátor Dedinky, 1984 – administrátor Vyšný Slavkov (excurendo aj Brutovce), 1990 - administrátor Hnilčík, 1995 - farár Batizovce, 1998 – 1. 4. 200 - farár Bušovce, k r. 2006 – na odpočinku, Kňazský domov Spišská Kapitula, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

 

ZÁVODSKÝ JOZEF, čestný dekan, narodený 30. 1. 1927 v Sučanoch, ordinovaný 22. 6. 1969, zomrel 17. 2. 1993 v Detve, pochovaný je v Sučanoch, 1970 - kaplán Bojnice, 1972 - kaplán Sučany, 1974 - kaplán Vrútky, 1975 - správca farnosti Vrútky, 1977 - čestný dekan, 1980 - správca farnosti Detva, k 7. 3. 1993 - farár Detva, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

ZÁVODSKÝ JOZEF, asesor, konzultor, narodený 10. 3. 1870 v Sotinej (od r. 1971 miestna časť Senice), ordinovaný 10. 3. 1895, zomrel 15. 2. 1940, 1895 – kaplán Stará Turá, 1896 – kaplán Senica, Dolná Krupá, 1898 – administrátor Cerová, 1898 – kaplán Marianka, 1900 – kaplán Stupava, 1901 – administrátor Marianka, 1911 – farár Marianka, 1916 – farár Hodruša, 1919 – aj k r. 1927 - farár Senica, do 15. 2. 1940 - na odpočinku Marianka, INÉ FUNKCIE: k r. 1906, 1934 - 1936 - člen výboru SSV, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

 

ZELENYÁK JÁN, asesor, narodený 17. 6. 1860 v Jablonove (filiálka farnosti Spišská – Kapitula), ordinovaný 17. 9. 1883, inkardinovaný zo Spišskej diecézy, 1897 - farár Beša, 1903 - aj k r. 1927 - farár Hronovce, 1925 – asesor, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRE

 

ZELENYÁK JÁN, st., 1887 - 1889 - farár Chrasť nad Hornádom, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ DIECÉZE

 

 

ZIMA ANDREJ, 1920 - 1926 - farár Veľký Lipník, 1926 - 1950 - farár Malý Lipník, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

ZIMA ANDREJ, narodený v r. 1886, 28. 4. 1950 – ako duchovný, profesor v Prešove, prestúpil na Prešovskom sobore z Gréckokatolíckej cirkvi do Pravoslávnej cirkvi

 

 

ZIMA ŠTEFAN, k r. 1928 (aj skôr) - farár Závadka, 1928 - 1937 - farár Miková, 1937 - 1950, 1968 - 1973 - farár Štefanovce, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

ZIMA TEODOR ŠTEFAN, 1944/ 1945 - pomáhal sovietskym partizánskym oddielom materiálne aj ošetrovaním ranených na fare, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

ZUBRICKÝ JURAJ, 1825 - 1841 - farár Kráľovce (dnes: Košický apoštolský exarchát), 1840 - 1859 - farár Mlynárovce, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

ZUBRICKÝ JURAJ, 1859 - 1881 - farár Hlinné, 1886 - 1887 - farár Vyšný Kazimír, 1887 - 1914 - farár Slovinky, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU BISKUPSTVU PREŠOV

 

 

ŽATKO JOZEF, kanonik, narodený 20. 3. 1904 v Rybanoch, ordinovaný 25. 7. 1927, 1927 - kaplán Štiavnik, 1928 - ceremoniár, aktuár, prebendát katedrály Nitra, 1931 - notár cirkevného súdu, 1933 - člen biskupského konzistória, 1934 - špirituál kňazského seminára Nitra, 1935 - riaditeľ apoštolátu modlitby, katechéta na dievčenskej katolíckej meštianskej škole, diecézny správca Unionis apostolicae cleri, 1939 - riadny spovedník milosrdných sestier, 1941 - sudca diecézneho súdu Nitra, 1947 - riaditeľ diecézneho Diela kňazských povolaní, 1950 - Močenok, 1950 - Podolínec (Spišská diecéza), 1952 - dočasný správca farnosti Staškov, 1952 - kaplán Močenok, 1954 - správca farnosti Žirany, 1960 - af. Sokolníky, 1960 - kaplán Pruské, 1960 - správca farnosti Lazy pod Makytou, 1969 - notár biskupského úradu Nitra, 1973 - kanonik sídelnej kapituly (canonicus custos), 1977 - canonicus lector, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

ŽATKO JOZEF, narodený 5. 4. 1926 v Opatovciach (v Ostraticiach), o. 23. 6. 1968, zomrel 23. 5. 1998, pochovaný je v Ostraticiach, 1969 - kaplán Prievidza, 1971 - kaplán Žarnovica, 1976 - aj k r. 1978 - správca farnosti Lazany, k r. 1991 - 23. 5. 1998 - na odpočinku: Charitný dom, 913 10 Beckov, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

be8f8f9kefje0i4t49yu59ti04gudhd9wir948ty8tf9id0eu4r8gjiokdp098incm Nmghdfkdfhe iefwdkwsfheifoew JamesNut

(JamesNut, 22. 6. 2020 12:15)

https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
bndljgoedghoekfpegorig
fihfowhfiehfoejogtjrir
Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf


Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

Vršanský

(Ladislav, 29. 5. 2015 12:09)

Prečo chýba DR.Vršanský ,ktorý pôsobil v PúchoveII ,ktorý bol skutočne prenasledovaný a týraný za komunizmu.

Stolárikovci

(sawa, 26. 11. 2012 11:25)

o. biskup Stanislav Stolárik má menovca Stanislava Stolárika v Žilinskej diecéze, ktorý pôsobí vo Farnosti Lednické Rovne

oprava pri mene Pozdech

(pzatko@gmail.com, 2. 4. 2011 10:57)

Mesto studia ktore sa tam spomina sa vola Peros Argentina a je kdesi v Taliansku, tam studovali viaceri slovenski saleziani