Choď na obsah Choď na menu
 


NAJSTARŠÍ ŽIJÚCI KŇAZI (nižšie: NAJDLHŠIE ŽIJÚCI KŇAZI – ktorí sa dožili veku nad 90 rokov v minulosti) - Údaje sa vzťahujú k celému r. 2013. Teda, napr. ako 90 roční sa uvádzajú tí, ktorí v r. 2013 dovŕšia 90 rokov:

 

ŽIJÚ V 104. ROKU ŽIVOTA?

 

DALLOŠ JURAJ (Dallos Juraj), PhDr., LicTh., narodený 21. 9. 1909 v Radošinej, 1992 - na odpočinku - ŽIADNE ZMIENKY O KŇAZOVI SME NENAŠLI - OD R. 1992

 

ŽIJÚ V 103. ROKU ŽIVOTA?

 

RUSNÁK FRANTIŠEK, narodený 5. 1. 1910 v Stamforde, … k r. 1991 - na odpočinku: Charitný dom, 913 10 Beckov - ŽIADNE ZMIENKY O KŇAZOVI SME NENAŠLI - OD R. 1991

 

ŽIJE V 102. ROKU ŽIVOTA?

 

MÉSZÁROS ARPÁD, narodený 28. 7. 1912 v Bake, … 1972 - administrátor Ipeľské Predmostie, ŽIADNE ZMIENKY O KŇAZOVI SME NENAŠLI - OD R. 1993

 

ŽIJÚ V 98. ROKU ŽIVOTA

 

DOMBI FRANTIŠEK, asesor, dekan, narodený 4. 1. 1915, žije aj v r. 2012

GABURA AQUINAS JURAJ, OP, narodený 17. 1. 1915

DORANSKÝ ANDREJ, narodený 1. 3. 1915, k 1. 11. 1996 - na odpočinku Spišská Kapitula

ZVOLENČÁK ŠTEFAN, SJ, narodený 1. 3. 1915, k r. 2000 - na odpočinku Dolný Kubín

DOLANSKÝ ANDREJ, narodený 11. 3. 1915, k 11. 3. 2000 - na odpočinku Kňazský dom Spišská Kapitula

VLADIMÍR MIKULÁŠ, arcidekan, narodený 21. 3. 1915, k r. 2011 - na odpočinku Bardejov

ÁDAM ANTON, narodený 3. 12. 1915

 

ŽIJÚ V 97. ROKU ŽIVOTA

 

ŽÁK ŠTEFAN, dekan, narodený 5. 4. 1916, 5. 4. 2006 oslávil 90 rokov

 

ŽIJÚ V 96. ROKU ŽIVOTA

 

TEPLAN FRANTIŠEK, SDB, ThDr., narodený 23. 2. 1917 v Mojzesove, 23. 2. 2007 - na odpočinku v kňazskom domove Turčianske Teplice oslávil 90 rokov života, žije aj v r. 2012

BARTAL ĽUDOVÍT, narodený 14. 3. 1917 (14. 5. 1917?) vo Vyškovciach nad Ipľom

KONOPA MARTIN, kanonik, dekan, narodený 10. 5. 1917 v Budapešti (Maďarsko), k 10. 5. 2007 – na odpočinku Podhradie

BALÁŽ ELIÁŠ, titulárny kanonik, titulárny dekan, adresa: Jasná 3, 948 01 Lučenec, narodený 22. 7. 1917 v Ruskom Kazimíri, 22. 7. 2007 oslávil 90 rokov

KERTÉS JÁN, narodený 4. 10. 1917 v Krásnej nad Hornádom

GIČ JOZEF (Gíč Jozef), narodený 21. 11. 1917 (19. 3. 1917)

NAGY ANTON, narodený 24. 11. 1917 v Kolárove

 

ŽIJÚ V 95. ROKU ŽIVOTA

 

BOŠNÁK RUDOLF (Bošňák Rudolf), Mons., ThLic., pápežský prelát, dekan, publicista, prekladateľ, adresa: Kňazský seminár sv. Gorazda, Pribinovo námestie 5, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 651 28 20, narodený 9. 1. 1918 v Bučanoch, ordinovaný 21. 6. 1942 v Nitre, … 1997 – aj k 21. 6. 2007 - na odpočinku Nitra,

BABOR KOLUMBÁN JOZEF, OFM narodený 21. 3. 1918 v Jindřichoviciach, ordinovaný 15. 6. 1941, … 1971 – (administrátor) Cerová – Lieskové,

BAJCURA JÁN, titulárny dekan, narodený 4. 7. 1918 v Krásnom Brode, ordinovaný 18. 9. 1950, … 1984 - 1989 - farár Habura (1984 - 1988 - excurrendo aj Čertižné),

BEŇUŠKA JUSTÍN, Mons., titulárny opát, dekan, divadelný režisér a kultúrny pracovník, adresa: Dom pokojnej staroby Cífer, Pavetišova 17, 919 43 Cífer, narodený 21. 9. 1918 v obci Veľké Bielice (od r. 1976 mestská časť Partizánskeho), ordinovaný 21. 6. 1942 v Nitre, … k r. 2006 – aj k 21. 6. 2007 - Dom pokojnej staroby Cífer, k 21. 6. 2007 - titulárny opát,

ZEMAN FRANTIŠEK, Mons., ThDr., S. Script. dr. us., kaplán Jeho Svätosti, adresa: 700 boul Ls - Fréchette, Nicolet, que J3T 1V5, Kanada, narodený 2. 12. 1918 vo Viničnom, ordinovaný 27. 6. 1943, … 1950 - misionár, na odpočinku Nicolet (Kanada),

ONDEČKO ROMAN, OFM, narodený v r. 1918, … 1973 - aj k 11. 7. 1993 - duchovný správca farnosti sv. Cyrila a Metoda Montreal, Kanada

 

ŽIJÚ V 94. ROKU ŽIVOTA

 

ŠUJAK CYRIL (Šujak Cyril Metod), kanonik, dekan, narodený 17. 6. 1919 v Dolnej Maríkovej, pochádza zo šiestich detí, ordinovaný 15. 6. 1947, … k 15. 6. 2007 – na odpočinku Dolná Mariková,

VARGA ANDREJ, narodený 10. 7. 1919 v Blažiciach, ordinovaný 19. 6. 1949, … k 1. 11. 1996 - na odpočinku vo farnosti Košice - Dóm sv. Alžbety,

RAČEK ŠTEFAN, dekan, adresa: RKFÚ, 020 01 Púchov, narodený 14. 9. 1919 v Zákopčí, ordinovaný 29. 6. 1946, … k 17. 6. 2001 - aj k 22. 6. 2006 - na odpočinku Púchov,

BARLAY ÖDÖN SZABOLCS, Dr., narodený 31. 10. 1919 v Košiciach, ordinovaný 17. 5. 1944 v Zirci (župa Veszprém, Maďarsko), … na odpočinku - Maďarsko

DANIŠ ANDREJ, narodený 9. 11. 1919 v Hokovciach, ordinovaný 13. 6. 1943, … 1973 - administrátor Sokolec,

BALLA JÁN, adresa: Okružná 26, 936 01 Šahy, narodený 30. 11. 1919 v Demandiciach, ordinovaný 1. 1. 1943 (30. 5. 1943?), ...1992 - aj k r. 2003 - na odpočinku Šahy

 

ŽIJÚ V 93. ROKU ŽIVOTA

 

MACÁK ERNEST, SDB, narodený 7. 1. 1920 vo Vištuku, ordinovaný 29. 6. 1946, … 2008 – aj k r. 2013 - na odpočinku Cerová,

ŠPES MAXIMILIÁN, narodený 1. 2. 1920 v Chmelnici, ordinovaný 9. 6. 1946, … 1989 - aj k 28. 1. 1990 - na odpočinku Liptovská Štiavnica,

TÓTH JOZEF, SDB, narodený 3. 2. 1920 v Kráľovej pri Senci, ordinovaný 29. 6. 1948, … k 3. 2. 2010 – na odpočinku Galanta – Hody

BALÁŽI ĽUDOVÍT, Mons., dekan, narodený 5. 2. 1920 v obci Cabaj - Čápor (vtedy: Čápor), ordinovaný 29. 6. 1946 (30. 6. 1946) v Nitre, … k 22. 6. 2006 - na odpočinku Cabaj - Čápor,

SIROVIČ GRANTIŠEK, SVD, narodený 16. 2. 1920, pochádza zo Ždane, ordinovaný 1. 9. 1946, … 1994 - na odpočinku Misijný dom Nitra

KELEMEN JÁN, narodený 22. 2. 1920 v Komjaticiach, ordinovaný 12. 6. 1949, … 1. 7. 2002 - na odpočinku Komjatice, výpomoc Komjatice a Zbehy, k 12. 6. 2009 – na odpočinku Komjatice,

SZABADOS FRANTIŠEK, SDB, narodený 11. 6. 1920 v Senci, ordinovaný 23. 12. 1950, … 23. 12. 1990 - farár Ožďany,

JESZENSZKY ZSIGMOND, narodený 27. 7. 1920 v Seredi, ordinovaný 22. 6. 1947 vo Váci (Maďarsko), ...1974 – zdravotná dovolenka, neskôr – na odpočinku

KATONA ZOLTÁN, narodený 4. 9. 1920 v Sládkovičove (Magyardiószeg), ordinovaný 20. 6. 1948 vo Váci (Maďarsko), … 1981 – na odpočinku,

 

 

ŽIJÚ V 92. ROKU ŽIVOTA

 

KOLLER GYULA (Koller Július, Koller Anton Július), Mons., asesor, dekan, kaplán Jeho Svätosti, prelát, spisovateľ, vydavateľ a šéfredaktor, maďarskej národnosti, adresa: Nám. padlých hrdinov 33, 821 06 Bratislava, tel.: 00421-245248 671, narodený 1. 4. 1921 v Podunajských Biskupiciach, ... k r. 2010 – výpomoc Jurová, tel.: 00421 – 31 559 74 95, BLIŽŠIE INFO

ČAPKOVIČ ANTON ALOJZ, OFM, narodený 28. 4. 1921 v Žiline, ordinovaný 18. 8. 1945 (19. 8. 1945), … 1987 - na odpočinku, sekretár provincie Trenčianske Bohuslavice, 1987 – na odpočinku, sekretár provincie, k 1. 11. 1996 - na odpočinku Bošáca, 2006 – na odpočinku Hlohovec,

KĽUČÁR MICHAL (Klučar Michal, Kľučar Michal, Klučár Michal), Mons., adresa: Charitný dom, Spišská Kapitula, 053 04 Spišské Podhradie, narodený 20. 5. 1921 v Markušovciach, ordinovaný 9. 6. 1946, … k 14. 5. 2006 - aj k 4. 6. 2006 - na odpočinku ChD Spišská Kapitula,

ČEMAN JOZEF, adresa: Charitný dom - Satmárky, 038 31 Vrícko, narodený 30. 10. 1921 v Tuhári, ordinovaný 30. 5. 1948 v Banskej Bystrici, k 29. 10. 2006 – na odpočinku Vrícko, žije aj v r. 2012

GAJDÁR JOZEF, Ing., SJ, narodený 29. 6. 1921 (1926) v Lučenci - Bratislava, ordinovaný 29. 6. 1960, … k 17. 6. 2001 - aj k 19. 6. 2005 - na odpočinku kláštor jezuitov Ružomberok,

NEMČÍK JÁN, narodený 27. 7. 1921 v Žakarovciach, k 23. 7. 2006 - Misijný dom Matky Božej Nitra

LIHOSITH KAROL (Lihosit Karol), adresa: RKFÚ Novoť 973, 029 55 Novoť, tel.: 043/ 559 02 30, narodený 27. 10. 1921 v Jablonke (dnes: Poľsko), ... od r. 2001 - aj k 22. 10. 2006 - na odpočinku Novoť

ČEMAN JOZEF, adresa: Charitný dom - Satmárky, 038 31 Vrícko, narodený 30. 10. 1921 v Tuhári, ... k 29. 10. 2006 – na odpočinku Vrícko,

 

 

ŽIJÚ V 91. ROKU ŽIVOTA

 

 

VAŇO JÁN, narodený 1. 1. 1922 v Zlatovciach, pochádza z Orechového, ... k 14. 1. 2007 – aj k 17. 6. 2007 - na odpočinku Trenčín – Orechové, BLIŽŠIE INFO

SZABÓ PAVOL (Szabó Pál), čestný dekan, narodený 7. 1. 1922, ... 1972 - aj k r. 1978 - správca farnosti Nová Bašta

VIDA TIVADAR, Dr., kanonik, adresa: http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?fm=1&am=5&op=papview&e_id=269, ...  1. 1. 2005 – na odpočinku (pravdepodobne v Maďarsku), BLIŽŠIE INFO

OČENÁŠ FRANTIŠEK (Otčenáš František), Mons., adresa: adresa: Charitný domov, 916 38 Beckov č. 6, narodený 31. 5. 1922 v Selciach, ... k r. 2006 – aj k r. 2009 - ChD Beckov, žije aj v r. 2012, BLIŽŠIE INFO

DOJCSÁN ERNÕ, narodený 16. 6. 1922 vo Veľkom Kýre, ... 1993 – na odpočinku

KOVÁČ RAYNER (Kováč Rayner Andrej, Kováč Rajner Andrej), OFM, narodený 30. 6. 1922 v Prešove, ... 1962 - aj k r. 1978 - správca farnosti N. Slavkov

LECHOVIČ VINCENT, SDB (Bol aj kňazom?), narodený 14. 6. 1922, 30 rokov pôsobil na ostrove Timor, Indonézia, k 14. 6. 1992 - St. Gabriel, Mödling, Rakúsko

KONC ANDREJ, CSsR, narodený 20. 7. 1922 v Hankovciach, ... k 20. 7. 2007 – na odpočinku Suchá nad Parnou

BURIÁN LÁSZLÓ (Burián Ladislav), Mons., dekan, adresa: 943 04 Obid, narodený 19. 8. 1922 v Senci,... 1988 - administrátor Obid, 1999 – aj k r. 2009 - farár Obid, BLIŽŠIE INFO

NAĎ VINCENT, titulárny arcidekan, narodený 11. 8. 1922, k 4. 8. 2002 – na odpočinku Stretávka

ŽABKAY EDUARD, SJ, MUDr., narodený 2. 8. 1922 v Žiline, ...

FÁBIK KLEMENT, SJ, narodený 3. 9. 1922 v Bošanoch, ... 1986 - na odpočinku Bratislava (Pravdepodobne zomrel alebo laicizoval, v schematizme z r. 2000 ani v celoslovenskom schematizme z r. 2000 sa už neuvádza)

PÁNČI BERNARD, brat sestry Bernadety, adresa: Charitný dom, Spišská Kapitula, 053 04 Spišské Podhradie, narodený 12. 9. 1922 v Ružomberku - Bielom Potoku, ... k 27. 5. 2001 - aj k r. 2012 - na odpočinku Spišská Kapitula, BLIŽŠIE INFO

NÉMETH GABRIEL (Nemeth Gabriel), titulárny kanonik, asesor, narodený 23. 9. 1922, ... k 23. 9. 2007 – na odpočinku Košice

HORVÁT JOZEF, narodený 21. 12. 1922, k 21. 12. 1992 - na odpočinku Vrútky

IVANKA ŠTEFAN, honorárny kanonik, narodený 24. 12. 1922 v Malých Uherciach, ..., 1996 – aj k r. 2013 - na odpočinku Nitra, BLIŽŠIE INFO

 

 

ŽIJÚ V 90. ROKU ŽIVOTA

 

IZAKOVIČ JOZEF, SDB, adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, narodený 14. 3. 1923 v obci Dlhá, ... 1. 9. 2004 - uvoľnený z Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy

ŠTOFEJ JOZEF, dekan, narodený 13. 3. 1923 v Brekove, ... k 18. 3. 2006 - na odpočinku Prešov, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

KÜKEMEZEY MICHAL, narodený 8. 4. 1923 v Sobranciach, ... 1956 - aj k r. 1978 - kaplán Košice – Dóm sv. Alžbety, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ DIECÉZE

HRDÝ JOZEF, SDB, ThLic., adresa: Kláštorné nám. 1, 908 41 Šaštín - Stráže, narodený 10. 4. 1923 v Ostraticiach, ... 1998 aj k 1. 7. 2003 - kaplán Šaštín - Stráže

LJAVINEC IVAN (Ľavinec Ivan), Mons., biskup, exarcha, adresa: Litoměřická 578, 190 00 Praha 9 – Prosek (Česká republika), tel.: 286 886 352, narodený 18. 4. 1923 vo Volovci (Zakarpatská Ukrajina), v rodine učiteľa s 9 deťmi, 2003 – emeritný biskup, BLIŽŠIE INFO

ŠATURA ŠTEFAN, narodený 11. 4. 1923 v Jablonci, ...1975 - administrátor Trnava - Sv. Mikuláša, riaditeľ Arcibiskupskej kancelárie, BLIŽŠIE INFO

KYSELÝ ANTON, SDB, dekan, adresa: RKFÚ, Gorkého 23, 018 51 Nová Dubnica, tel.: 443 41 69, narodený 17. 6. 1923 (17. 7. 1923) v Brodzanoch, ... k 22. 8. 1993 - výpomocný duchovný Nová Dubnica

UŠÁK VÍT, SDB (pseudonym: Ján Vetva), prekladateľ, básnik, skladateľ, narodený 9. 6. 1923 v Radošovciach v rodine roľníka, ... 1997 – noviciát Poprad,

HLAVČÁK JÁN, ... narodený 26. 7. 1923 v Hranovnici, ... k r. 2013 - na odpočinku Spišská Kapitula, BLIŽŠIE INFO

MIKUNDA CELESTÍN, kanonik, dekan, narodený 29. 9. 1923 v Žiline - Porúbke, ... k 29. 9. 2008 – aj k 12. 6. 2009 - na odpočinku Lietavská Lúčka, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

SZOKOL FRANTIŠEK, narodený 16. 9. 1923 v Nýrovciach, ... 1974 - farár Kráľová nad Váhom

ŠIPKOVSKÝ BERNARDÍN, SDB, dekan, narodený 25. 9. 1923 v Žlkovciach, ... k r. 1993 – aj k r. 2009 - výpomocný duchovný Dubnica nad Váhom

HIRKA JÁN, Mons., ThDr. h. c., prešovský emeritný biskup, pápežský prelát, web stránka biskupstva: biskupstva: www.grkatpo.sk, narodený 16. 11. 1923 v Abranovciach, ... 10. 12. 2002 - dôchodok, k r. 2004 - na odpočinku v Prešove, BLIŽŠIE INFO

 

 

DOŽILI SA NAJDLHŠIEHO VEKU V MINULOSTI – NAD 90 ROKOV

 

ZOMREL V 125. ROKU ŽIVOTA

 

HAZUCHA ANTON, zomrel ako 125 – ročný (???), 1486 - 1586 - farár Kolárovo

 

ZOMREL V 103. ROKU ŽIVOTA

 

BAUER JAKUB, konzultor, narodený 17. 7. 1894 v Tužinej, v r. 1945 odsunutý ako Nemec do Nemecka, kde zomrel po autohavárii 26. 4. 1997 v Straubingu (Nemecko)

 

ZOMRELI V 102. ROKU ŽIVOTA

 

MACÁK JURAJ, kanonik, dekan, archeológ, historik, narodený 11. 4. 1909 v Myslave, ordinovaný 10. 2. 1935 (7. 2. 1935), zomrel 18. 4. 2010, pochovaný je v Košiciach – Myslave

ŠANDOR IMRICH, narodený 5. 11. 1772 vo Vieske (zaniknutá obec na území dnešnej Slavnice), zomrel 20. 4. 1874

 

ZOMREL V 101. ROKU ŽIVOTA

 

BEDNÁRIK JOZEF, narodený 19. 1. 1876 v Nových Zámkoch, zomrel 23. 2. 1976 v Nových Zámkoch

 

ZOMREL V 100. ROKU ŽIVOTA

 

ONDRÍK EMIL, adresa: Charitný domov, 9. mája č. 1, 039 01 Turčianske Teplice, tel: 043/ 492 22 35 38, adresa: Hečkova 7, 036 01 Martin, narodený 6. 11. 1910 v Socovciach, ordinovaný 23. 2. 1936 v Banskej Bystrici, zomrel 13. 10. 2010, pochovaný je v Socovciach

 

ZOMRELI V 99. ROKU ŽIVOTA

 

TATARKO ERNEST, Mons., narodený 8. 12. 1914, ... zomrel 5. 8. 2013, pochovaný je v meste Westerstettene, Nemecko

PETRAŠEVIČ NIKEFOR, titulárny kanonik, narodený 7. 3. 1915, zomrel 16. 7. 2013, pochovaný je v obci Szikszó, Maďarsko

BITTER ŠTEFAN, kanonik, narodený 6. 1. 1910, zomrel 27. 5. 2008

PETRÁSSEVICS MIKLÓS, honorárny dekan, narodený 8. 12. 1909 v obci Čukalovce (v tom roku tam bol farárom Petraševič Vojtech Matej, pravdepodobne jeho otec, ktorý potom pôsobil na území Maďarska), ... zomrel v auguste 2008 v meste Szikszó, Maďarsko, pochovaný je v meste Encs

TRSTENSKÝ VIKTOR, Mons., pápežský prelát, dekan, narodený 28. 3. 1908, zomrel 7. 12. 2006 o 23:00

PRIPUTEN PETER, assesor, titulárny kanonik, narodený 29. 6. 1907 v Chmeľovej, ordinovaný: 28. 8. 1932, zomrel 9. 6. 2006, pochovaný je na Košickom verejnom cintoríne

NOVAJOVSKÝ AUGUSTÍN, narodený 23. 9. 1906 v Spišskej Belej, ordinovaný 27. 4. 1930, zomrel 30. 4. 2005, pochovaný je v Spišskej Belej

KOSTECKÝ JOZEF, čestný dekan, narodený 25. 1. 1891 v Tállya, zomrel 14. 11. 1989

 

ZOMRELI V 98. ROKU ŽIVOTA

 

ŠKOVIERA JÁN, titulárny kanonik, adresa: Kominárska 6, 831 04 Bratislava 3, narodený 22. 6. 1914 vo Vernári ako jedno zo šiestich detí, ženatý, s manželkou Máriou, rod. Tresovou dali život štyrom deťom - synom, ordinovaný 25. 5. 1944 v Prešove, zomrel 31. 3. 2012, pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave

EISELLE ĽUDOVÍT (Eiselle Ludvík), SJ, ThDr., narodený 28. 3. 1882 v Sládečkovciach, ordinovaný 3. 7. 1906, zomrel cca v r. 1979 (ako 98 - ročný)

KMEŤ ANTON, arcidekan, narodený 23. 9. 1905, zomrel 25. 1. 2003

 

ZOMRELI V 97. ROKU ŽIVOTA

 

STRÝČEK ALEXEJ ALOJZ, SJ, duchovný francúzskej provincie jezuitov, zomrel 8. 8. 2013, cca 97 ročný pochovaný je: Francúzsko,

KUMOROVITZ MICHAL, SJ, RNDr., PhLic., narodený 28. 9. 1911, zomrel 26. 12. 2007

MOLČANYI VLADIMÍR (Molčányi Vladimír), titulárny kanonik, narodený 4. 3. 1908, zomrel 1. 12. 2004

BEDNÁR VIKTOR OSVALD, OFM, narodený 1. 12. (19. 12.?) 1904, zomrel 21. 11. 2001

TRESSA GEJZA VIKTOR, CSsR, kanonik, narodený 29. 1. 1905, zomrel 23. 6. 2001 v Strede nad Bodrogom

SCHUBERT EMANUEL, veľprepošt, kanonik, dekan, narodený 5. 12. 1903, zomrel 11. 5. 2001 v Banskej Štiavnici

CHRENKO ŠTEFAN, narodený 25. 8. 1895 v Piešťanoch, zomrel 24. 10. 1991

JOZIF LADISLAV, kanonik, dekan, narodený 7. 8. 1871 v Lúčkach, zomrel 25. 11. 1967 v Banskej Štiavnici,

 

ZOMRELI V 96. ROKU ŽIVOTA

 

KOLLÁR FRANTIŠEK, SDB, narodený 4. 12. 1913 v Špačinciach, ordinovaný 29. 8. 1943, zomrel 27. 11. 2009, podvečer,

HARČAR ANTON (Harčár Anton?), Mons., prof., ThDr., pápežský prelát, kanonik, narodený 7. 1. 1914 v Močidľanoch, ordinovaný 25. 7. 1937 v Innsbrucku, zomrel 25. 7. 2009, pochovaný je v Jarovniciach – Močidľanoch

BOKŠAY JÚLIUS, PhDr., arcidekan, narodený 30. 1. 1911 (3. 1. 1915, podľa KN z r. 2000 sa 30. 1. 2000 ale mal dožiť 85 rokov) v Úbreži, ordinovaný 12. 7. 1940, zomrel 13. 2. 2006

LABANIČ LADISLAV, kanonik, narodený 15. 9. 1910, ordinovaný 21. 9. 1938, zomrel 12. 4. 2006, pochovaný je v Košiciach, na cintoríne Rozália

VELIKÝ MICHAL, narodený 6. 11. 1910, zomrel 8. 4. 2005

NIŽNÍK JURAJ (Nižník Jozef), titulárny dekan, narodený 12. 6. 1907, zomrel 24. 10. 2002 v Košiciach

FIGURA JOZEF, SDB, narodený 21. 4. 1906, zomrel 31. 8. 2001

BÚDA JOZEF (pseudonym: Jozef Chata), Mons., Prof. ThDr., pápežský prelát, profesor CMBF, spisovateľ, teológ, biblista, narodený 14. 9. 1898 v Nemeckej, zomrel 23. 6. 1994 v obci Báč, pochovaný je v obci Báč,

ZLATOŠ JOZEF ANDREJ, dekan, kanonik, narodený 2. 2. 1873 v Skalici, ordinovaný v r. 1896, zomrel 13. 3. 1968, pochovaný je v obci Dlhá

JEDLÍK ŠTEFAN ANIÁN, narodený 11. 1. 1800, zomrel 13. 12. 1895

TARKOVIČ GREGOR (Tarkovič Georgij), biskup, narodený 21. 11. 1745 v obci Pasika, župa Beregovo, Zakarpatie, Ukrajina, syn kantora a vnuk kňaza, konsekrovaný 17. 6. 1821, zomrel 16. 1. 1841, pochovaný je v krypte katedrály v meste Prešov,

 

ZOMRELI V 95. ROKU ŽIVOTA

 

BENOVIC KAROL, SVD, dekan, narodený 26. 9. 1919 v obci Dechtice, ordinovaný 1. 9. 1946, zomrel 27. 9. 2013, … 1. 9. 2004 - na odpočinku, k r. 2006 – 27. 9. 2013 (kedy zomrel) - Misijný dom SVD Nitra – Kalvária,

VEIGL KLÁRUS FERDINAND (Veigl Clarus Ferdinand, pseudonym: Stanislav Veigl), OFM, PhDr., básnik, adresa: 925 24 Kráľová pri Senci č. 184, narodený 24. 12. 1915 v Horňanoch, ordinovaný 16. 6. 1940, zomrel 17. 2. 2010, pochovaný je v Kráľovej pri Senci,

ŠESTÁK JOZEF, ThDr., kanonik, narodený 18. 3. 1915, zomrel 20. 8. 2009 v Prešove

GÁPLOVSKÝ JOZEF, dekan, narodený 29. 5. 1914 v Čičmanoch, zomrel 20. 9. 2008 v Beckove, pochovaný je v Čičmanoch

VASILÍK ŠTEFAN, narodený 1. 6. 1914 v Chmeľnici, ordinovaný 29. 6. 1938, zomrel 15. 3. 2009 v Spišskej Kapitule, pochovaný je v Chmeľnici

KRIŠTÍN ŠTEFAN, CM, narodený 6. 4. 1909, zomrel 2. 4. 2005, pochovaný je v Bratislave – Ružinove (farnosť Bratislava - Prievoz)

LEXMANN RAFAEL GREGOR (Lexmann Mikuláš), OP, narodený 8. 3. 1910, zomrel 29. 4. 2004

PATKA ANDREJ, Mons., apoštolský protonotár, dekan, narodený 19. 11. 1908, zomrel 1. 10. 2003

MACEJKO JÁN, Mons, narodený vo Svinii, zomrel 2. 8. 1997 v Ust - Čorni (Zakarpatsko)

ALDORFAI BENEDIKT JOZEF, Dr., OPraem., narodený 23. 5. 1896 vo Vyšných Lapšách (dnes: Poľsko), zomrel 16. 12. 1990

DAMITS JOZEF, asesor, biskupský radca, narodený 8. 3. 1872, ordinovaný 29. 6. 1895, zomrel 12. 5. 1966,

BLAHO PAVEL, Mons., kanonik, prelát, spisovateľ, redaktor, prekladateľ, narodený 26. 4. 1844 v Skalici, zomrel 29. 8. 1938 v Bratislave

KELETSÉNYI VOJTECH, čestný kanonik, dekan, zomrel 12. 3. 1936 v 95. roku života

BAROŠ VINCENT, narodený 17. 6. 1831 v Divinke, farnosť Divina, zomrel 10. 8. 1925 v Žiline

 

ZOMRELI V 94. ROKU ŽIVOTA

 

Prinajmenej v 94. roku: MARSINA ANDREJ, Dr., Mons., pápežský prelát, dekan, narodený 28. 11. 1885 (28. 12. 1885?) v Žiline, 1. 7. 1979 oslávil 70. výročie kňazskej vysviacky

 

DOLÁK JÁN, CM, narodený 11. 1. 1916 v Hornej Štubni, ordinovaný 1. 7. 1972, zomrel 10. 12. 2009, pochovaný je v Bratislave – Prievoze

SIMKO ŠTEFAN, titulárny kanonik, adresa: SNP 27, 040 11 Košice, narodený 16. 7. 1915, ordinovaný 16. 6. 1940 v Prešove, zomrel 14. 3. 2009, pochovaný je v Košiciach

SOLNICA IMRICH, SVD, narodený 21. 9. 1911 vo Vinodole, ordinovaný 24. 8. 1939 vo Viedni (Rakúsko), zomrel 25. 3. 2005 v Nitre

JANEGA ŠTEFAN, Mons., ThDr., pápežský prelát, kanonik, súdny vikár, dekan, konzultor, narodený 10. 12. 1912 v Zemianskom Podhradí, zomrel 6. 7. 2006 v Trenčianskej Teplej

KLIMKO FLORIDUS JOZEF, OFM, narodený 12. 3. 1911, zomrel 27. 1. 2005

RYBÁR JÁN, PhDr., OschP, narodený 1. 2. 1911, zomrel 23. 11. 2004

TOMAŠOVIČ DIONÝZ FRANTIŠEK, OFM, narodený 25. 3. 1911 v Hlohovci, zomrel 9. 11. 2004 v Hlohovci, pochovaný je v Hlohovci

FERANEC JOZEF, Mons., biskup, narodený 14. 3. 1910 v Pobedime, zomrel 3. 5. 2003 v Banskej Bystrici

WEISS VILIAM, čestný dekan, asesor, narodený 24. 12. 1908 vo Zvolene, zomrel 4. 11. 2002

TOMEK VINCENT, Dr., generálny predstavený piaristov, profesor teológie, kanonického práva, patristiky a francúzštiny, narodený 9. 11. 1892 (22. 11. 1892) v Plavči (nad Popradom), zomrel 18. 4. 1986 v Ríme, pochovaný je v Budapešti na cintoríne Kerepesi v hrobke piaristov

FUNDÁREK ŠTEFAN, narodený 12. 8. 1891 v Bytči (vtedy: Veľká Bytča), zomrel 7. 4. 1985 v Bytči, pochovaný je v Bytči

PALŠOVIČ ANTON, kanonik, spisovateľ, narodený 12. 1. 1771, zomrel 3. 2. 1864 v Bratislave, pochovaný je v katakombách vedľa Dómu sv. Martina

 

ZOMRELI V 93. ROKU ŽIVOTA

 

 

Dožil sa najmenej 93 rokov: FEKETE JOZEF GEJZA, Mons., ThDr., narodený 1. 12. 1886 v Prešove, 1951 - aj k r. 1978 - na odpočinku Košice,

 

TAKÁČ FERDIŠ, SJ, Dr. h. c., narodený 27. 6. 1920 v Chorvátskom Grobe, chorvátskej národnosti, ordinovaný 23. 1. 1955, … zomrel 6. 4. 2013, pochovaný je v Chorvátskom Grobe

GÁBRIS JÁN, dekan, adresa: RKFÚ Trhová Hradská č. 489, 930 13 Trhové Mýto, narodený 12. 12. 1919 (13. 12. 1919?) v Senci, ordinovaný 13. 6. 1943, zomrel 30. 8. 2012 v Galante, pochovaný je v Trhovej Hradskej

LIČKO JÁN, titulárny arcidekan, titulárny kanonik, adresa: 090 24 Miková 113, narodený 5. 11. 1919 v Mikovej, chudobným roľníkom, ako jedno zo štyroch detí, s manželkou Júliou dali život trom deťom, ordinovaný 17. 3. 1951 v Prešove, zomrel 24. 5. 2012 v Mikovej, pochovaný je pri chráme v Mikovej

PIECKA ŠTEFAN, narodený 24. 8. 1919 v Liskovej, ordinovaný 19. 1. 1947 v Banskej Bystrici, zomrel 30. 11. 2011, pohreb mal v Liskovej

SZIGETI CECILIÁN ĽUDOVÍT, OFM, adresa: Ovručská 3, 831 02 Bratislava, narodený 24. 9. 1917 v Nových Zámkoch, zomrel 12. 5. 2010

KNEŽO JOZEF, gréckokatolícky kňaz, titulárny kanonik, arcidekan, narodený 17. 3. 1916 v Iňačovciach, 15. februára 1945 ženatý s učiteľkou Viktóriou Ivančovou, ordinovaný: 25. 2. 1945 - Užhorod, zomrel 29. 1. 2009 v Bardejovskej Novej Vsi, pochovaný je vo Vysokej nad Uhom

JANEGA ALADÁR, SVD, narodený 24. 3. 1915 v Livinských Opatovciach, ordinovaný 24. 8. 1940, zomrel 6. 9. 2007,

MAZÁK MARTIN, SDB, narodený 12. 12. 1913 v Rajeckej Lesnej, ordinovaný v r. 1945, zomrel 12. 11. 2006 v Ženeve, pochovaný je v Rajeckej Lesnej

SÁRENÝ JOZEF, narodený 15. 2. 1913, zomrel 14. 12. 2005

HRUBOŠ ĽUDOVÍT, narodený 26. 9. 1910 v Lučenci, zomrel 11. 1. 2003, pochovaný je v Lučenci

GOMBOŠ JÁN, SJ, narodený 3. 3. 1911 v Chicagu (USA), zomrel 31. 5. 2003 v Cerovej (ÚSS Bojková)

HOBLÍK JÁN EFRÉM, OFM, diakon, zomrel 4. 10. 2002

RASCHKA ĽUDOVÍT, čestný kanonik, narodený 5. 1. 1910, zomrel 8. 6. 2002

PAZÚRIK MARTIN, narodený 10. 10. 1908, zomrel 25. 5. 2001

ČAČKO JOZEF, SJ, biskupský radca, narodený 11. 7. 1905 v H. Zolči, ordinovaný 17. 7. 1938, zomrel 17. 8. 1997

TIBOR MATEJ (Tlučko Matej), SJ, RNDr., astronóm, narodený 24. 2. 1902 v Šarišských Michaľanoch, v rodine železničiara, zomrel 13. januára 1995 v Budapešti, pochovaný je na Kerepešskom cintoríne

BÍRÓ GEJZA LUCIÁN (Bíró Lucián), OSB, spisovateľ, narodený 4. 4. 1898 v Novej Vsi nad Žitavou, ordinovaný 29. 6. 1922, zomrel 15. 5. 1990

KOLAVÍK FRANTIŠEK, narodený 6. 3. 1894 v Červenke (ČR), ordinovaný 18. 7. 1920 v Obořišti, zomrel 27. 1. 1987, pochovaný je na cintoríne v Bratislave - Rači

PFEIFER MIKLÓS (Pfeiffer Miklós, Pfeiffer Mikuláš), Dr., kanonik, historik, sociológ, narodený 12. 3. 1887 v Soproni, zomrel 20. 3. 1979 vo Fribourgu (Švajčiarsko)

FILKORN EUGEN, Mons., ThDr., PhDr., pápežský prelát, kanonik, predseda cirkevného súdu, narodený 10. 11. 1881, zomrel 5. 1. 1974

STIFFEL LADISLAV, dekan, narodený 4. 9. 1877 v Nitrianskom Pravne, zomrel 23. 9. 1969

FERENCZY GYÖRGY, dekan narodený 28. 3. 1852 v obci Nagymaros (Maďarsko), zomrel 11. 5. 1944 v obci Salka

 

ZOMRELI V 92. ROKU ŽIVOTA

 

Dožil sa prinajmenej 92 rokov - BULKA ŠTEFAN, nar. 4. 11. 1903 v Borskom Petri, 1995 - mimo pastorácie

 

KOROMHÁZ ŠTEFAN, narodený 26. 12. 1921 v obci Udavské, ... zomrel 12. 8. 2013, pochovaný je v obci Udavské

GODA KAROL, narodený 27. 2. 1920 v Radvani, ordinovaný 22. 6. 1947, zomrel 19. 12. 2011, pochovaný je v Mužli

BRATH JOZEF, dekan, narodený 1. 2. 1918 v Kolíňanoch (vtedy: Koleňany), ordinovaný 15. 8. 1943 v Nitre (27. 6. 1943), zomrel 16. 5. 2009 - pochovaný je v Kolíňanoch

MALÍK FERDINAND, narodený 20. 4. 1915 v Petrovej Vsi, zomrel 2. 3. 2007, pochovaný je v Petrovej Vsi

MRÁZ ODILO JÁN, OFM Conv, zomrel 6. 5. 2006 v 92. roku života, pohreb bol v Levoči

BARTOSIEWICZ DOMINIK, Mons., ThDr., pápežský prelát, cirkevný sudca, člen Rodiny T. Kolakoviča, narodený 21. 4. 1912, zomrel v r. 2004 v Nitre

KINTLER JÁN, CSsR, narodený 14. 2. 1912, zomrel 9. 12. 2004

BOBROVSKÝ ĽUDOVÍT, narodený 30. 8. 1911, zomrel 30. 3. 2002

ŠUMICHRAST KAROL, kanonik, narodený 19. 1. 1911, zomrel 29. 12. 2003

KAPUŠANSKÝ ANDREJ, dekan, narodený 27. 6. 1910, zomrel 17. mája 2002

VACVAL ANTON M. (Vácval Anton M.), SDB, narodený 30. 5. 1908, zomrel 6. 2. 2000

SCHMIDT ŠTEFAN, narodený 24. 12. 1888, zomrel 31. 8. 1980 v Žiline, pochovaný v Žiline

GRIGEĽ ROMAN (Grigely Roman), dekan, narodený 22. 2. 1875 v Námestove, zomrel 18. 10. 1966

VLOSSÁK FRANTIŠEK (Vlošák František), spoluzakladateľ Spolku slovenských kňazov, spoluzakladateľ MS v USA, narodený 22. 10. 1864 (10. 10. 1864) v Bobrove, zomrel 30. 3. 1956 v South Bethlehem, PA (USA)

BOSSÁNYI JOZEF (Bossanyi Jozef, Bošiansky Jozef), dekan, pedagóg, historik, jazykovedec, prírodovedec, organizátor turistiky a amatérsky entomológ: lepidopterológ a koleopterológ, narodený 4. 3. 1855 v Senici v zemianskej rodine, ordinovaný v r. 1877, zomrel 4. 12. 1946 v Nitrianskom Pravne

SUJÁNSZKY ANTAL (Šujanský Anton), pomocný biskup, narodený 4. 8. 1815 v Pešti, ordinovaný 29. 9. 1838, zomrel 13. 8. 1906 v Ostrihome

NEMEČKAY ŠTEFAN, kanonik, prepošt, spisovateľ, narodený 16. 8. 1792 v Dojči, zomrel 17. 6. 1884 v meste Trnava

KATONA DÉNES MIHÁLY, PhDr., piarista, narodený 24. 9. 1782 v Jurovej ako syn roľníka zemianskeho pôvodu, zomrel 9. júna 1874 v Sátoraljaújhely (Maďarsko)

 

ZOMRELI V 91. ROKU ŽIVOTA

 

v 91. roku - prinajmenej - GRIGEĽ ROMAN (Grigely Roman), narodený 22. 2. 1875 v Námestove, 22. 2. 1965 oslávil 90. narodeniny

v 91. roku - prinajmenej - KLČO KAROL, dekan, narodený 17. 1. 1875, 17. 1. 1965 - oslávil 90. narodeniny

 

ILAVSKÝ JOZEF, narodený 18. 12. 1922 v obci Kendice, ordinovaný 19. 6. 1949 v Košiciach, zomrel 5. 1. 2013, pochovaný je v rodnej obci Kendice

LAPŠANSKÝ MICHAL, SVD, ThDr., misionár, narodený 25. 3. 1920, brat kňaza Štefana, ordinovaný 1. 9. 1946 v Nitre, zomrel 13. 11. 2010,

ŽÁK FRANTIŠEK, Mons., ThDr., asesor, narodený 29. 3. 1919 v Lakšárskej Novej Vsi, ordinovaný 27. 6. 1943, zomrel 19. 4. 2009, pochovaný je v Lakšárskej Novej Vsi

MACÁK CYRIAK DOMINIK (Macák Cyril), OFM, narodený 24. 7. 1918 v Meleku,

zomrel 6. 1. 2009

BOBOCKÝ EMIL, ThDr., narodený 5. 1. 1917 v Podolí, zomrel 3. 5. 2007, pochovaný je v Podolí

ŠEFČÍK MICHAL, narodený 10. 12. 1916 v Harichovciach, zomrel 14. 12. 2006

SANDTNER ŠTEFAN, SDB, básnik, spisovateľ, redaktor, prekladateľ, narodený 30. 4. 1916 v Pezinku, ordinovaný 20. 3. 1943 v Ríme, zomrel 14. 8. 2006 v Bratislave, pohreb bol 18. 8. 2006 v Bratislave – Trnávke

ONDERKO ŠTEFAN, ThDr. h. c., generálny vikár, dekan, narodený 22. 1. 1916 v Humennom, zomrel 6. 7. 2006 v Košiciach

SITKEY JURAJ, SJ, narodený 23. 4. 1915, ordinovaný 29. 6. 1943, zomrel 26. 7. 2005

FRANKO IVAN (Ján?), narodený 6. 6. 1914, ordinovaný 1939, zomrel 4. 5. 2005, pohrebné obrady boli v Poráči

MAJERNÍK FERDINAND FRANTIŠEK, SVD, narodený 15. 7. 1914 v Terni, ordinovaný 29. 6. 1940, zomrel 15. 3. 2005, ...1979 - aj k 15. 7. 1989 - duchovný u sestier Vrbové,

SÁMEL ŠTEFAN, Mons., narodený 17. 9. 1913, zomrel 9. 1. 2004

JUSKO ŠTEFAN, narodený 1. 6. 1912, zomrel 17. 10. 2002

BÖŐR JURAJ, PhDr., narodený 23. 9. 1911, zomrel 17. 11. 2001 v Košiciach

BANAS JOZEF, dekan, narodený 24. 3. 1911, zomrel 3. 9. 2001

VANČO KAMIL ANTON, CCG, narodený 24. 5. 1909, zomrel 12. 2. 2000

DUBAY DEZIDER ANTON, OFM, PhDr., ThDr., jazykovedec, narodený 21. 12. 1902 v Žikave, ordinovaný 9. 10. 1927, zomrel 16. 10. 1993 v Sološnici

DOBROVODSKÝ IZIDOR ŠTEFAN, narodený 16. 8. 1900 v Malackách, zomrel 11. 5. 1991 vo Valparaise (USA) vo veku 91 rokov, pochovaný je v USA

LÁGYI KORNEL, CRP, ThDr., circator, narodený 24. 2. 1899 v Zlatých Moravciach, zomrel 3. 11. 1989, pochovaný je v Jasove

MIHALKOVIČ JOZEF, čestný dekan, narodený 19. 2. 1899 v Chtelnici, zomrel 23. 7. 1989

HäRING JOZEF, CM, narodený 26. 12. 1864, zomrel 12. 2. 1955, pochovaný je v Nitre

HORTH JOZEF, člen výboru SSV, narodený 3. 2. 1786, zomrel 6. 9. 1876

SZELEPCSÉNYI - POHRONEC JURAJ, arcibiskup, prímas, spisovateľ, diplomat, narodený v r. 1595, zomrel 14. 1. 1685 v Letovici (Chorvátsko), pochovaný je v Mariazelli

 

ZOMRELI V 90. ROKU ŽIVOTA

 

Žil min v 90. roku: TÉGLÁSI JOZEF, asesor, narodený 20. 2. 1876, k 16. 7. 1965 - na odpočinku Dom dôchodcov Košice

Pravdepodobne sa dožil min. 90 rokov: FRANC JÁN, asesor, narodený 14. 12. 1838 v Sobotišti, žil aj v r. 1927

 

TRAVENEC BORIS, Mons., ThDr., dekan, cirkevný sudca, narodený 31. 3. 1921 v Nitre, ordinovaný 31. 3. 1945, zomrel 18. 7. 2010

HORVÁTIK JOZEF ALOJZ, OSchP, provinciálny predstavený na odpočinku, narodený 1. 8. 1919 v Trnovci, večné sľuby zložil 28. 8. 1946, ordinovaný 29. 9. 1946, zomrel 21. 2. 2009 v Dolnom Dubovom, pochovaný je v Dolnom Dubovom

SABO VENDELÍN, SDB, narodený 24. 10. 1919 v Šúrovciach, zomrel 12. 11. 2008, pochovaný je v Šaštíne – Strážach

ŠOKA SILVESTER EUGEN, OFM, profesor, ThDr., dekan, narodený 1. 1. 1917 v Hlohovci - Šulekove, zomrel 14. 10. 2006, pochovaný je v Hlohovci – Šulekove

HORVÁTH ALOJZ KAROL, OFM Cap., gvardián, zomrel 17. 3. 2006 v Bratislave, pochovaný je v Pezinku

SERSEN LEOPOLD, SDB, narodený 5. 11. 1917 v Špačinciach, zomrel 9. 1. 2006

VRBOVSKÝ JOZEF (Vŕbovský Jozef), narodený 20. 2. 1916 v Medzibrodí nad Oravou, zomrel 21. 11. 2005

DRÁB ŠTEFAN, narodený 20. 8. 1914, pochádza z mesta Sabinov, ordinovaný 20. 6. 1937, zomrel 16. 5. 2003, pochovaný je v Scottdale, Mt. Pleasante, USA

HOLOBRADÝ VIKTOR GEJZA, SVD, misonár na Filipínach, narodený 3. 11. 1910 (5. 11. 1910), zomrel 23. 4. 2000 v Tagaytay, Filipíny, hlásil sa k provincii SVD Filipíny - Sever

HUDÝ JÁN, narodený 23. 6. 1915 v Spišskom Podhradí, zomrel 24. 4. 2004

KOŠTIAL ŠTEFAN, ThDr., pápežský prelát, narodený 14. 10. 1913, zomrel 5. 4. 2003

STRAPEC JOZEF, narodený 12. 4. 1913 v Chlebniciach, zomrel 18. 11. 2002

MEČIAR KAMIL, ThDr., dekan, narodený 17. 8. 1912, zomrel 26. 2. 2002

FABIÁN ŽIGMUND MIKULÁŠ, SJ, narodený 5. 12. 1912, zomrel 27. 1. 2002

BEŇAČKA FILIP, narodený 6. 6. 1912 v Rybanoch, zomrel 5. 8. 2001

MACKO JÁN (Macko - Družbacký Ján), zomrel 11. 3. 2001 v 90. roku života

KUCHÁR KAROL, narodený 2. 6. 1911, zomrel 6. marca 2001, pochovaný je v meste Sabinov

CHLEBÁK GABRIEL, narodený 5. 10. 1911 v Podolínci, zomrel 27. 2. 2001

BARTOŠ JÁN, dekan, narodený 10. 5. 1911, zomrel 19. 9. 2000

HASPRA FRANTIŠEK, Prof., Mons., kapitulný vikár, stredoškolský profesor, narodený 25. 6. 1900 (26. 6. 1900) v Topoľčiankach, zomrel 22. 7. 1989 v Bojniciach, pochovaný je v Topoľčiankach

PUKÁN JÚLIUS (Pukan Július), titulárny kanonik, narodený 4. 4. 1909, zomrel 14. 3. 1999

JURUŠ EMIL, zomrel 21. 5. 1998 v 90. roku života a 66. roku kňazstva

GRMAN RUDOLF, dekan, narodený 27. 1. 1909 v Kľačanoch, zomrel 8. 4. 1998

PAŇÁK FRANTIŠEK, SJ, ThDr., JUDr., publicista, prekladateľ, narodený 25. 1. 1908 v Oravskom Podzámku, zomrel 28. 10. 1997

BUGAN ŠTEFAN, SJ, profesor, spisovateľ, filozof, narodený 12. 8. 1908 v Ružomberku, zomrel 12. 10. 1997 v Bratislave

FLORIANŠIČ ANDREJ, dekan, zomrel 5. 9. 1997, pochovaný je v Nových Zámkoch

HOLOUBEK TOMÁŠ (Holubek Tomáš Štefan), OFM, narodený 1. 11. 1905, zomrel 20. 4. 1995 v 67. roku kňaztstva, v 74 roku rehoľných sľubov, pochovaný je v krypte Františkánskeho kostola

MINÁRČIK JÁN, narodený 30. 12. 1900 v Kokošovciach, zomrel 16. 3. 1990

KORBAČKA KLEMENT, SJ, narodený 6. 11. 1899, zomrel 30. 9. 1989

MRAVÍK BENEDIKT, asesor, dekan, narodený 13. 3. 1900 v Žitavanoch, ordinovaný 5. 7. 1924, zomrel 25. 3. 1989, pochovaný je v Žitavanoch

KOZA - MATEJOV JUR, publicista, redaktor, kanonik, narodený 4. 1. 1884 v Lovčici - Trubíne, zomrel 17. 12. 1973 v Pezinku

TÉGLÁSI JOZEF (Téglasi Jozef), asesor, narodený 20. 2. 1876 v Brezovici nad Torysou, zomrel 22. 11. 1965, pochovaný je v Košiciach

KOPERNICKÝ FRANTIŠEK (Koperniczky František), ThDr., Mons., prelát, prepošt, zomrel 22. 3. 1941 v Bratislave vo veku 90 rokov

BÉLIK JOZEF, spišský biskup, narodený 1. 12. 1757 v Dežericiach, ordinovaný v r. 1781 vo Viedni, zomrel 5. 3. 1847 v Spišskej Kapitule

SZELEPCSÉNYI - POHRONEC JURAJ (Szelepchényi Juraj, Selepčéni Juraj), arcibiskup, prímas, spisovateľ, diplomat, narodený v r. 1595, zomrel 14. 1. 1685 v Letovici (Chorvátsko), pochovaný je v Mariazelli

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zomrel Očenáš František vo veku nedožitých 94 rokov

(Admin, 20. 6. 2016 18:18)

Zomrel 94-ročný kňaz Banskobystrickej diecézy Mons. František Očenáš
P:3, 06. 06. 2016 14:15, DOM

Banská Bystrica 6. júna (TK KBS) V nedeľu 5. júna 2016 zomrel kňaz Banskobystrickej diecézy Mons. František Očenáš. Zomrel v 94. roku života a v 70. roku kňazstva. Zádušná svätá omša za zosnulého sa uskutoční v stredu 8. júna 2016 o 15:00 h vo farskom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Selciach. Pohrebnú svätú omšu bude celebrovať a následné pohrebné obrady vykoná diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Telo zosnulého kňaza bude potom uložené do kňazského hrobu pri farskom kostole.

František Očenáš sa narodil 31. mája 1922 v Selciach. Kňazskú vysviacku prijal 30. mája 1946 v Banskej Bystrici z rúk vtedajšieho banskobystrického diecézneho biskupa Andreja Škrábika. Ako kaplán pôsobil vo farnostiach: Jastrabá (1946), Brezno (1947), Nová Baňa (1948), Detvianska Huta (1951), Handlová (1952), Detva (1954), Kremnica (1955), Zvolen (1958), Žarnovica (1962). Správcom farnosti bol od roku 1965 v Hornej Lehote, od roku 1977 v Podbrezovej-Lopeji, od roku 1981 v Moštenici, od roku 1990 v Španej Doline. Od roku 1992 bol duchovný správca Milosrdných sestier sv. Vincenta v Nitrianskom Pravne. Od roku 2002 žil na odpočinku v Beckove a od roku 2012 v Dome Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici.

TK KBS informoval Branislav Koppal

Kardinál Korec nás opustil vo veku nedožitých 92 rokov

(Admin, 29. 10. 2015 9:27)

KOREC JÁN CHRYZOSTOM, kardinál, biskup, Mons., SJ, narodený 22. 1. 1924 v Bošanoch, ordinovaný 1. 10. 1950, vysvätený na biskupa 24. 8. 1951, menovaný kardinálom 28. 6. 1991, zomrel 24. októbra 2015, pochovaný je v krypte dolnej lode Katedrály sv. Emeráma, ako si sám želal, 1939 - vstup do Spoločnosti Ježišovej, internácia 1950 Jasov, Podolínec, Pezinok, robotník, 11. 3. 1960 – zaistený, 21. 5. 1960 - odsúdený pre velezradu na 12 rokov, väznený v Prahe, na Pankráci, Ruzyni, vo Valdiciach, 21. 2. 1968 - prepustenie z väzenia, pracoval v civilných zamestnaniach do r. cca 1981, 7. 1. 1990 - rektor kňazského seminára Bratislava, 6. 2. 1990 - menovaný nitrianskym biskupom, k 9. 6. 2005 rezignoval z postu sídelného biskupa, PUBLIKOVAL: Katolícke noviny, Duchovný pastier, Rodinné spoločenstvo, AUTOR: v samizdate, pred r. 1990 pod rôznymi značkami 60 publikácií, z nich vyšlo v r. 1990 - 1998 v reedícii 35, spravidla vo vydavateľstve Lúč, k r. 2006: 80 kníh: Od barbarskej noci I. Listy z väzenia, Od barbarskej noci II. Listy z väzenia, Od barbarskej noci III. Na slobode, Cirkev v zápase storočí I. od Neróna po osvietenstvo, Cirkev v zápase storočí II. Zápas Cirkvi od osvietenstva, O rehoľnom živote, Ste svetlom sveta, K manželstvu a rodine, Život zasvätených, Rok nad evanjeliom, Na ceste do večnosti, Kríž vo svetele pravdy, Choďzte a učte, Náhoda či zámer?, Filozof zdravého rozumu. Gilbert Keith Chesterton, Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev, Úvahy o človeku I. Kto je človek, Úvahy o človeku II. O cesktách k Bohu, S úctou voči dejinám, Lúč 1993, O tajomstvách a Zjavení, nad Starým zákonom, Bratislavský Veľký piatok, O úcte k Panne Márii, Ježiš evanjelií, Cirkev v dejinách Slovenska, Evanjelium - zážitok novosti, O spáse v Kristovi, Kristus včera a dnes, Kristus dnes a naveky, O Eucharistii, Vznik evanjelií uprostred Cirkvi, 2001, Ježiš zďaleka i zblízka, Lúč 2006, OCENENIA: 18. 5. 1986 - Legum doctor University Notre Dame Indiana, USA, čestný doktorát práv, 22. 2. 1992 - Doctor of Humane Letters Honoris Causa Sacred Heart University Conecticut, mesto Bridgeport, USA, 3. 7. 1993 - vyznamenanie Francúzskej republiky - Francois Mitterand – prezident Francúzskej republiky "Rad čestnej légie II. Stupňa", 12. 11. 1993 - THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA, WASHINGTON – "Doctor Humane Letters", 16. 12. 1994 - MATICA SLOVENSKÁ, MARTIN "Cena Štefana Moyzesa", 31. 8. 1995 - Michal Kováč – prezident Slovenskej republiky "Rad Ľudovíta Štúra I. Triedy", 24. 10. 1997 - MATICA SLOVENSKÁ, MARTIN "Pamätná medaila Štefana Moyzesa", 10. 12. 1997 - SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO, BRATISLAVA "Pre ľudské práva" – strieborná medaila za rozvoj a ochranu ľudských práv, 12. 4. 1998 - UNVIERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA, NITRA "Doctor honoris causa", 3. 9. 1998 - NÁRODNÉ LITERÁRNE CENTRUM, BRATISLAVA - medaila "Cyrila a Metoda" za zušľachtenie slovenského písomníctva, 22. 1. 1999 - MATICA SLOVENSKÁ, MARTIN – najvyššie matičné vyznamenanie "Zlatá medaila MS sv. Cyrila a Metoda", 6. 10. 2003 - UNIVERZITA KARDINÁLA STEFANA WYSZYŃSKÉHO, VARŠAVA - čestný doktorát za výsledky vo filozofii a v teológii, najmä v dialógu s marxizmom, 26. 1. 2004 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA, NITRA - Zlatá kniha, najvyššie ocenenie univerzity, 22. 11. 2004 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA, TRNAVA - "Doctor honoris causa", 2009 - KATOLÍCKA UNIVERZITA, RUŽOMBEROK - "Doctor honoris causa", mimoriadna cena ÚPN za zásluhy o zachovanie pamäti národa, ÚPN 2013, VIAC: KN 7/ 1995, KN 34/ 96, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE (Zdroj: https://schematizmus.estranky.sk/)

ODPOČÍVAJTE V POKOJI A V RADOSTI!

Osobný kalendár pána Rusnáka

(František RUSNÁK, 31. 12. 2014 23:03)

Dobrý večer, je 31.12.20014... Pozerám si zapadnuté knižky v mojej knihovničke.Jedna má názov ŠTUDENTSKÝ KALENDÁR ROZVOJA.Je to diar-zápisník z roku 1926. Jeho majiteľom bol pán František Rusnák-má tu vlastnoručne vypísané ale aj poznámkami popísané stránky.V tomto kalendári má napísanú aj adresu v USA v meste kde sa aj on narodil-Stamford. Aj samotný kalendárik má množstvo zaujímavých článkov.Neviete prosím o tomto človeku niečo viac? Peter R.

Re: Osobný kalendár pána Rusnáka

(Admin, 15. 10. 2015 19:33)

RUSNÁK FRANTIŠEK, asesor, narodený 5. 1. 1910 v Stamforde, ordinovaný 18. 2. 1932, zomrel 24. 3. 1997, pochovaný je v Beckove, 1932 - kaplán Kremnické Bane, 1933 - kaplán Handlová, 1934 - kaplán Veľké Pole, 1937 - správca farnosti Janova Lehota, 1948 - správca farnosti Močiar, asesor, k r. 1978 - 24. 3. 1997 (kedy zomrel) - na odpočinku Charitný dom Beckov, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

zomrely knaz..

(anton, 21. 11. 2014 3:54)

v roku 26.10. 2015 uplynie 40 rokov, co pan zivota a smrti povolal k sebe knaza, dr.mons. Thdr. Jakuba Sefcika. ktory posobil vo farnosti Kosicka Bela.prosim nieco o nom napiste tu..byval na BU-Kosice ....cakam odpoved. anton

Re: zomrely knaz..

(anton, 29. 7. 2015 1:16)

vidim ze nikto nereaguje na tu vyzvu ktoru som napisal vlani.dakujem

Šefčík Jakub

(Admin, 15. 10. 2015 12:26)

ŠEFČÍK JAKUB, Mons., ThDr., asesor, trpiteľ za vieru, narodený 23. 7. 1902 v Kacvine (dnes: Poľsko), ordinovaný 23. 5. 1926, zomrel 26. 10. 1975 v Kacvine, pochovaný je v Kacvine, 1926 - kaplán Detva, 1929 - kaplán Nová Baňa, Kremnické Bane, Krupina, 1930 - správca farnosti Tŕnie (Banskobystrická diecéza), 1935 (1936) - ThDr., 1938 - učiteľ morálnej teológie na biskupskom lýceu Košice (na Vysokej škole bohosloveckej Košice), skúšajúci na prosynodálnych skúškach a profesorov na stredných školách, 1939 - správca farnosti Lieskovec, stredoškolský profesor Prešov, 1940 - referent pre cirkevné záležitosti na Ministerstve kultu Bratislava, člen konzistória, 1945 - dočasný rektor seminára Košice, 1946 - riaditeľ charity, 1948 - generálny riaditeľ ÚKS Bratislava, Mons., 1950 - 1953 . nespravodlivo väznený, 1956 - administrátor Košická Belá, 1958 - tribunálny sudca, 1970 - ceremoniár, býval na Biskupskom úrade Košice, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKÉMU BISKUPSTVU

Doplndenie - podľa schematizmu žijúci, ale už mŕtvi.

(Dr. Ľ. V. Prikryl, 12. 2. 2015 9:19)

Schematizmus by sta mali častejšie aktualizovať! Medzi dlho žijúcimi uvádzate aj kňazov, ktorí už dávnejšie zomreli. Dopĺňam aspoň niektorých, s ktorými sa vo svojej práci stretávam, alebo ktorých som aj osobne poznal.

ŽIJÚ V 104. ROKU ŽIVOTA?
DALLOŠ JURAJ (Dallos Juraj), PhDr., LicTh., narodený 21. 9. 1909 v Radošinej, 1992 - na odpočinku - ŽIADNE ZMIENKY O KŇAZOVI SME NENAŠLI - OD R. 1992
+ 1. novembra 1992
ŽIJÚ V 98. ROKU ŽIVOTA
ZVOLENČÁK ŠTEFAN, SJ, narodený 1. 3. 1915, k r. 2000 - na odpočinku Dolný Kubín
+ január 2010
ŽIJÚ V 96. ROKU ŽIVOTA
TEPLAN FRANTIŠEK, SDB, ThDr., narodený 23. 2. 1917 v Mojzesove, 23. 2. 2007 - na odpočinku v kňazskom domove Turčianske Teplice oslávil 90 rokov života, žije aj v r. 2012
+ 12. novembra 2012
KONOPA MARTIN, kanonik, dekan, narodený 10. 5. 1917 v Budapešti (Maďarsko), k 10. 5. 2007 – na odpočinku Podhradie
+ 15. novembra 2007
ŽIJÚ V 95. ROKU ŽIVOTA
BOŠNÁK RUDOLF (Bošňák Rudolf), Mons., ThLic., pápežský prelát, dekan, publicista, prekladateľ, adresa: Kňazský seminár sv. Gorazda, Pribinovo námestie 5, 949 01 Nitra, tel.: 037/ 651 28 20, narodený 9. 1. 1918 v Bučanoch, ordinovaný 21. 6. 1942 v Nitre, … 1997 – aj k 21. 6. 2007 - na odpočinku Nitra,
+ 28. júna 2009
BABOR KOLUMBÁN JOZEF, OFM narodený 21. 3. 1918 v Jindřichoviciach, ordinovaný 15. 6. 1941, … 1971 – (administrátor) Cerová – Lieskové,
+ 30. novembra 1977
BEŇUŠKA JUSTÍN, Mons., titulárny opát, dekan, divadelný režisér a kultúrny pracovník, adresa: Dom pokojnej staroby Cífer, Pavetišova 17, 919 43 Cífer, narodený 21. 9. 1918 v obci Veľké Bielice (od r. 1976 mestská časť Partizánskeho), ordinovaný 21. 6. 1942 v Nitre, … k r. 2006 – aj k 21. 6. 2007 - Dom pokojnej staroby Cífer, k 21. 6. 2007 - titulárny opát,
+ 2. marca 2011
ŽIJÚ V 94. ROKU ŽIVOTA
RAČEK ŠTEFAN, dekan, adresa: RKFÚ, 020 01 Púchov, narodený 14. 9. 1919 v Zákopčí, ordinovaný 29. 6. 1946, … k 17. 6. 2001 - aj k 22. 6. 2006 - na odpočinku Púchov,
+ 19. apríla 2012
ŽIJÚ V 93. ROKU ŽIVOTA
TÓTH JOZEF, SDB, narodený 3. 2. 1920 v Kráľovej pri Senci, ordinovaný 29. 6. 1948, … k 3. 2. 2010 – na odpočinku Galanta – Hody
+ 15. mája 2013
ŽIJÚ V 92. ROKU ŽIVOTA
ČAPKOVIČ ANTON ALOJZ, OFM, narodený 28. 4. 1921 v Žiline, ordinovaný 18. 8. 1945 (19. 8. 1945), … 1987 - na odpočinku, sekretár provincie Trenčianske Bohuslavice, 1987 – na odpočinku, sekretár provincie, k 1. 11. 1996 - na odpočinku Bošáca, 2006 – na odpočinku Hlohovec,
+ 22. júla 2010
ŽIJÚ V 91. ROKU ŽIVOTA
ŽABKAY EDUARD, SJ, MUDr., narodený 2. 8. 1922 v Žiline, ...
+ 23. januára 1996
PÁNČI BERNARD, brat sestry Bernadety, adresa: Charitný dom, Spišská Kapitula, 053 04 Spišské Podhradie, narodený 12. 9. 1922 v Ružomberku - Bielom Potoku, ... k 27. 5. 2001 - aj k r. 2012 - na odpočinku Spišská Kapitula,
+ 20. apríla 2014
ŽIJÚ V 90. ROKU ŽIVOTA
IZAKOVIČ JOZEF, SDB, adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, narodený 14. 3. 1923 v obci Dlhá, ... 1. 9. 2004 - uvoľnený z Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy
+ 16. februára 2011
HIRKA JÁN, Mons., ThDr. h. c., prešovský emeritný biskup, pápežský prelát, web stránka biskupstva: biskupstva: www.grkatpo.sk, narodený 16. 11. 1923 v Abranovciach, ... 10. 12. 2002 - dôchodok, k r. 2004 - na odpočinku v Prešove,
+ 10. apríla 2014

nepresnosti

(Hana Bertová, 24. 4. 2014 8:12)

Bolo by vhodné opraviť a doplniť úmrtia. Konkrétne poznám 2 dôstojných pánov, ktorí už roky nie sú živí: Ján Kertész a Páter Rayner Andrej Kováč - zomreli už dávno!!!
Určite je aj viac takých prípadov, avšak nepoznám tie mená.

Najdlhšie žijúci ...

(Pavel, 1. 3. 2014 21:05)

Mons.Rudolf Bošnák a Mons. Justín Beňuška už zomreli.

Doplnenie..

(Lukáš, 3. 12. 2013 16:03)

Pozdravujem, len by som rád doplnil niektoré údaje (ktoré som mimochodom poslal na mail, kt. som našiel na tejto stránke: verejneinformacie@gmail.com)
...

Chcel by som oznámiť pre Vašu stránku Schematizmu nasledovné údaje:
V rubrike NAJDLHŠIE ŽIJÚCI KŇAZI

d. p. ŠTEVULA RUDOLF zomrel 8. 12. 1994 v ZM, takže mal takmer 86 rokov a do rubriky teda nepatrí.

a

d. p. BORČIN MICHAL zomrel 14. 8. 1994 v ZM v nedožitých 85. rokoch - rovnako sem nepatrí.

Vďaka, prajem veľa úspechov!

Štefan Ivanka

(jaro, 9. 11. 2013 0:34)

Medzi žijúcimi Vám chýba honor.kanonik Štefan Ivanka,nar.24.11.1922 v Malých Uherciach,teraz na odpočinku v Nitre

Re: Štefan Ivanka

(Admin, 10. 11. 2013 11:41)

Ďakujem za pozornosť. Následne som doplnil. Ako aj viacerých mladších z najstarších. Vdp. Ivanka je teraz medzi 91 ročnými. Od 1. 1. 2014 by mal byť medzi 92 ročnými (Prajeme veľa zdravia a dlhý život). Všetci sa posunú, zaradia sa noví deväťdesiatnici...

Aktualizácia

(Miloš, 26. 6. 2013 15:19)

Ak má mať význam tento zoznam, bolo by vhodné aktualizovať ho. Potom sa nevyskytne, že žijú v ... roku, keď sú už dávnejšie pochovaní.
Ďakujem za pochopenie

Re: Aktualizácia

(Admin, 5. 9. 2013 17:35)

Veľmi múdre. Stačilo by, keby tí zomrelí nám nahlásili svoje úmrtie a miesto pochovanie. Alebo, keby aspoň biskupské úrady odtajnili svoje obežníky (ACTA CURIAE ARCHIEPISCOPALIS). Zatiaľ tak urobili len Košice a Trnava (Pán Boh zaplať!) a Žilina len nákratko, vzápätí to presunula do tajnej - kňazskej zóny. Pravda, väčšina týchto info býva publikovaná aj v KN (Nie však o personálnych presunoch vo farnostiach a funkciách). Robíme, čo môžeme. Zatiaľ, za 10 rokov len dvaja návštevníci prispeli - a uviedli niekde v komentároch dátumy úmrtia konkrétnych kňazov.

Čím by ste mohli prispieť konštruktívne Vy, pán Miloš?

chyba v matematike

(j.j., 8. 9. 2012 23:16)

ZOMREL V 125. ROKU ŽIVOTA
HAZUCHA ANTON, zomrel ako 125 – ročný (???), 1486 - 1586 - farár Kolárovo

VYPOCET JE STO ROKOV

Vôbec nie je zrejmé, či ide o nejakú chybu

(Admin, 28. 12. 2012 3:43)

Napr. v tomto článku - http://old.kolarovo.sk/hlasnik2_2008.pdf píšu rovnako 1486 - 1586 čo sú ale roky pôsobenia, nie narodenia a úmrtia. Uvádzajú, že zomrel v (neuveriteľných) 125 rokoch. Dátum narodenia, tak ako aj pri osobách súčasného veku sa často neuvádza...

V 15. - 16. stor. sa ľudia možno dožívali priemerne 35 rokov. O to neuveriteľnejších 125 rokov, čo by patrilo k najdlhšie žijúcim ľuďom na svete... Ak ide o chybnú informáciu, tá nemusí byť v matematike.